В математиката и по-специално в теорията на вероятностите и статистиката, случайната величина се използва за моделирането и изучаването на конкретни аспекти, принадлежащи на даден случаен експеримент. Ако X е една случайна величина, то тогава и функционалните стойности се наричат нейни реализации.

Дефиниция Редактиране

Случайна величина   се нарича измеримата функция  , зададена върху вероятностното пространство  , която изобразява множеството на елементарните събития  ,  , в множеството на реалните числа  .[1].


Интерпретация на дефиницията Редактиране

  • Една функция   е случайна величина тогава, когато множеството, дефинирано чрез първообраза на функцията   за всяко   е събитие, т.е. представлява елемент от алгебрата на събитията  .
  • Забележете, че случайните величини са функции, а не променливи, както се приема в общия смисъл.
  • За случайната величина  , вероятностите   са добре дефинирани.

Означение Редактиране

  • За   и  , събитието   се означава накратко с  .
  • Също така за   се използват кратките означения  , съответно   вместо  .

Функция на разпределение на една случайна величина Редактиране

  • Функцията на разпределение   на една случайна величина   върху вероятностното пространство   е дефинирана като[1]
 .

следователно функцията на разпределение на случайната величина   е равна на вероятността стойността на случайната величина   да е по-малка от  ,  

Източници Редактиране

  1. а б Боровков, А. А. Курс теории вероятностей. М., Наука, 1976. с. 40, 42.