Слънчевият часовник е създаден в Древен Египет. Той представлява часовник, който измерва времето по изменението на дължината на сянката на гномона (стрелката) и движението ѝ по часовата скала. Тези часовници се споменават дори в Библията. Те са познати на хората от древни времена. Появяването им е свързано с момента, в който човекът осъзнава връзката между положението и дължината на сянката и положението на Слънцето.

Древен слънчев часовник от Марцианопол, Музей на мозайките, Девня

Вижте също редактиране