Сменхкаре с йероглифи
Име на Несут-бит или име на трон
Hiero Ca1.png
raanxxprZ2
Hiero Ca2.png
Име на Са-Ре или Рождено име
Hiero Ca1.png
N5smnxD28D45L1
Z2
Hiero Ca2.png

Сменхкара (Сменхкаре) е египетски фараон от XVIII династия, приемник на Ехнатон и възможност да е Тутанхамон. Той е възможен син на Ехнатон. Сменхкара управлява сам кратко време. Предполага се, че е участвал в ранните опити да се възстанови традиционната религия след Амарнското прекъсване. Вероятно е погребан в Гробница 55 (KV 55) в Долината на царете.