Солеността е химическа характеристика на водата във водните басейни. Тя представлява количеството соли, което се съдържа в един кубичен метър вода. Мерната единица, с която се изразява солевото съдържание, е промил. В зависимост от солевото съдържание, водите се делят на сладки и солени. С най-високо съдържание на соли е езерото Мъртво море в Близкия изток, където солеността на водата е над 200,[2] което го прави 10 пъти по-солено от световния океан и около 20 пъти по-солено от Черно море. Най-солената част от световния океан са водите на Червено море 38 – 43‰.

Средногодишната соленост на морската повърхност на световния океан.[1]

Източници Редактиране

  1. World Ocean Atlas 2009. nodc.noaa.gov
  2. Anati, D. A. The salinity of hypersaline brines: concepts and misconceptions. // Int. J. Salt Lake. Res. 8. 1999. DOI:10.1007/bf02442137. с. 55 – 70.