Спектрометър (спектрофотометър, спектрограф или спектроскоп) е инструмент, използван за измерване на даден спектър[1]. Спектърът представлява функция на интензитета на излъчване/поглъщане в зависимост от дължината на вълната, енергията, честотата или – в случая на масивни частици – масата. Спектрометър е понятие, използвано за инструментите, които оперират в широк спектър от дължини на вълната – от гама и рентгенови лъчи до инфрачервения диапазон. Ако уредът е предназначен за измерване на спектъра в абсолютни, а не относителни единици, то той се нарича спектрофотометър. По-голямата част от спектрофотометрите се използват в спектралните области в близост до видимия спектър.

Схема на спектрометър

Поради различните техники за измерване на различни части на спектъра всеки инструмент работи в определена малка част от общия електромагнитен спектър. Това определя и използваните източници и сензори. Например спектрометър, предназначен за т.нар. подоптични честоти (тоест микровълнови и радиочестоти) използва електронни измерителни прибори и се нарича спектрален анализатор.

Спектрометрите намират приложение в много области. Например в астрономията с тях се анализират астрономически обекти и се правят изводи за химическия им състав. Ако обектът излъчва, анализът на спектралните му линии дава информация за съставните елементи – например линията H-алфа. Химическият състав може да бъде определен и чрез анализ на поглъщането на светлина (абсорбционни спектри), което се регистрира като тъмни линии в определени области на спектъра при преминаването на светлина от други обекти през газов облак. Голяма част от познанията ни за Вселената се дължи на изучаването на спектрите.

Източници редактиране

  1. Butler, L. R. P. и др. Nomenclature, symbols, units and their usage in spectrochemical analysis-IX. Instrumentation for the spectral dispersion and isolation of optical radiation (IUPAC Recommendations 1995) // Pure Appl. Chem. 67 (10). 1995. DOI:10.1351/pac199567101725. с. 1725 – 1744. Спектрометър най-общо е инструмент, съставен от спектрален апарат и детектор за измерване на интензитета на една или повече спектрални ивици.