Права по потребителски групи

По-долу на тази страница е показан списък на групите потребители в това уики и права им за достъп. Допълнителна информация за отделните права може да бъде намерена тук.

Легенда:

 • Дадено право
 • Отнето право
ГрупаПрава
(всички)
(*)
 • Използване на VIPS оразмеряващия тестови интерфейс Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • Преглед на дневника на злоупотребите (abusefilter-log)
 • Преглед на филтрите срещу злоупотреби (abusefilter-view)
 • Преглеждане на собствените лични данни (например: адрес на електронната поща, истинско име) (viewmyprivateinfo)
 • Редактиране на собствените лични данни (например: имейл адрес, истинско име) и заявяване на имейл за забравена парола (editmyprivateinfo)
 • Редактиране на собствените настройки (editmyoptions)
 • Редактиране на страници (edit)
 • Сливане на тяхната сметка (centralauth-merge)
 • Създаване на дискусионни страници (createtalk)
 • Създаване на кратки URL адреси (urlshortener-create-url)
 • Създаване на нови потребителски сметки (createaccount)
 • Създаване на страници (които не са беседи) (createpage)
 • Употреба на API за писане (writeapi)
 • Четене на страници (read)
Създатели на сметки
(accountcreator)
(списък на членовете)
 • Пренебрегване на всякакви ограничения (noratelimit)
Автоматично одобрени потребители
(autoconfirmed)
 • Достъп до основен преглед на Информация за IP адрес, прикачена към версии или записи в дневника (ipinfo-view-basic)
 • Зануляване на неработещи или прекодирани видеа, така че отново да бъдат добавени към работната опашка (transcode-reset)
 • Запазване на книгата като потребителска страница (collectionsaveasuserpage)
 • Запазване на книгата като страница на общността (collectionsaveascommunitypage)
 • Изключение от ограничение на заявките по IP-адрес (autoconfirmed)
 • Изпълнение на действия, предизвикващи CAPTCHA, без да се налага минаването през CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Получаване на информация за IP адреси, прикачени към версии или записи в дневника (ipinfo)
 • Преглед на подробните записи в дневника на злоупотребите (abusefilter-log-detail)
 • Преглеждане на информация за текущите активности по прекодирането (transcode-status)
 • Преместване на страници (move)
 • Редактиране на страници, защитени като „Позволено само за автоматично одобрени потребители“ (editsemiprotected)
Автоматично патрулирани
(autopatrolled)
(списък на членовете)
 • Автоматично отбелязване на редакции като патрулирани (autopatrol)
Ботове
(bot)
(списък на членовете)
 • Автоматично отбелязване на редакции като патрулирани (autopatrol)
 • Без създаване на пренасочване от старото име при преместване на страница (suppressredirect)
 • Изключение от ограничение на заявките по IP-адрес (autoconfirmed)
 • Използване на крайните предели в API заявките (apihighlimits)
 • Изпълнение на действия, предизвикващи CAPTCHA, без да се налага минаването през CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Малките промени по дискусионните страници не предизвикват известието за ново съобщение (nominornewtalk)
 • Пренебрегване на блокираните външни домейни (abusefilter-bypass-blocked-external-domains)
 • Пренебрегване на всякакви ограничения (noratelimit)
 • Пренебрегване на списъка за блокиране на спам (sboverride)
 • Редактиране на страници, защитени като „Позволено само за автоматично одобрени потребители“ (editsemiprotected)
 • Третиране като автоматизиран процес (bot)
 • Употреба на API за писане (writeapi)
Бюрократи
(bureaucrat)
(списък на членовете)
Проверяващи
(checkuser)
(списък на членовете)
 • View IP addresses used by temporary accounts without needing to check the preference (checkuser-temporary-account-no-preference)
 • View the log of access to temporary account IP addresses (checkuser-temporary-account-log)
 • Включване на двуфакторно удостоверяване (oathauth-enable)
 • Достъп до пълен преглед на Информация за IP адрес, прикачена към версии или записи в дневника (ipinfo-view-full)
 • Преглед на дневник на това кой е имал достъп до Информация за IP адрес (ipinfo-view-log)
 • Преглед на достъп до лични данни от дневника на Филтъра срещу злоупотреби (abusefilter-privatedetails-log)
 • Преглед на скритите данни в дневника на злоупотребите (abusefilter-privatedetails)
 • Преглеждане на дневника с проверки на потребители (checkuser-log)
 • Проверяване на потребителски IP адреси и друга информация (checkuser)
Потвърдени потребители
(confirmed)
(списък на членовете)
 • Достъп до основен преглед на Информация за IP адрес, прикачена към версии или записи в дневника (ipinfo-view-basic)
 • Зануляване на неработещи или прекодирани видеа, така че отново да бъдат добавени към работната опашка (transcode-reset)
 • Запазване на книгата като потребителска страница (collectionsaveasuserpage)
 • Запазване на книгата като страница на общността (collectionsaveascommunitypage)
 • Изключение от ограничение на заявките по IP-адрес (autoconfirmed)
 • Изпълнение на действия, предизвикващи CAPTCHA, без да се налага минаването през CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Получаване на информация за IP адреси, прикачени към версии или записи в дневника (ipinfo)
 • Преглед на подробните записи в дневника на злоупотребите (abusefilter-log-detail)
 • Преглеждане на информация за текущите активности по прекодирането (transcode-status)
 • Преместване на страници (move)
 • Редактиране на страници, защитени като „Позволено само за автоматично одобрени потребители“ (editsemiprotected)
Разширено потвърдени потребители
(extendedconfirmed)
(списък на членовете)
 • Редактиране на ограничени страници (extendedconfirmed)
Вносители
(import)
(списък на членовете)
 • Включване на двуфакторно удостоверяване (oathauth-enable)
 • Внасяне на страници от други уикита (import)
 • Внасяне на страници от качен файл (importupload)
Интерфейсни администратори
(interface-admin)
(списък на членовете)
 • Включване на двуфакторно удостоверяване (oathauth-enable)
 • Редактиране на CSS за цялото уики (editsitecss)
 • Редактиране на CSS файловете на други потребители (editusercss)
 • Редактиране на JSON за цялото уики (editsitejson)
 • Редактиране на JSON файловете на други потребители (edituserjson)
 • Редактиране на JavaScript за цялото уики (editsitejs)
 • Редактиране на JavaScript файловете на други потребители (edituserjs)
 • Редактиране на потребителския интерфейс (editinterface)
Изключения от блокирането по IP-адрес
(ipblock-exempt)
(списък на членовете)
 • Пренебрегване автоматичните блокирания на изходните възли на Tor (torunblocked)
 • Пренебрегване на IP ограниченията, приложени от разширението StopForumSpam (sfsblock-bypass)
 • Пренебрегване на блокирания по IP, автоматични блокирания и блокирани IP-диапазони (ipblock-exempt)
Потребители, блокирани от инструмента за информация за IP
(no-ipinfo)
(списък на членовете)
 • Достъп до основен преглед на Информация за IP адрес, прикачена към версии или записи в дневника (ipinfo-view-basic)
 • Достъп до пълен преглед на Информация за IP адрес, прикачена към версии или записи в дневника (ipinfo-view-full)
 • Получаване на информация за IP адреси, прикачени към версии или записи в дневника (ipinfo)
 • Преглед на дневник на това кой е имал достъп до Информация за IP адрес (ipinfo-view-log)
Патрульори
(patroller)
(списък на членовете)
 • Автоматично отбелязване на редакции като патрулирани (autopatrol)
 • Бърза отмяна на промените, направени от последния потребител, редактирал дадена страница (rollback)
 • Отбелязване на редакциите като патрулирани (patrol)
Стюарди
(steward)
(списък на членовете)
 • Изрично създаване на локална потребителска сметка към глобална потребителска сметка (centralauth-createlocal)
 • Изтриване на страници с големи редакционни истории (bigdelete)
 • Пренебрегване на всякакви ограничения (noratelimit)
 • Редактиране на потребителските права (userrights)
Ревизори
(suppress)
(списък на членовете)
 • Блокиране или отблокиране и скриване или показване на потребителско име (hideuser)
 • Включване на двуфакторно удостоверяване (oathauth-enable)
 • Изтриване и възстановяване на отделни версии на страниците (deleterevision)
 • Изтриване и възстановяване на отделни записи в дневника (deletelogentry)
 • Преглед на скритите записи от дневника на злоупотребите (abusefilter-hidden-log)
 • Преглед, скриване и възстановяване на отделни версии на страници от който и да е потребител (suppressrevision)
 • Преглеждане на версии, скрити от който и да е потребител (viewsuppressed)
 • Преглеждане на скритите дневници (suppressionlog)
 • Скриване на записи от дневника на злоупотребите (abusefilter-hide-log)
Администратори
(sysop)
(списък на членовете)
 • Create or modify what external domains are blocked from being linked (abusefilter-modify-blocked-external-domains)
 • Без създаване на пренасочване от старото име при преместване на страница (suppressredirect)
 • Блокиране или отблокиране на потребители да изпращат писма по е-поща (blockemail)
 • Блокиране или отблокиране на потребители от редактиране (block)
 • Бърза отмяна на промените, направени от последния потребител, редактирал дадена страница (rollback)
 • Включване на двуфакторно удостоверяване (oathauth-enable)
 • Внасяне на страници от други уикита (import)
 • Възстановяване на страници (undelete)
 • Достъп до пълен преглед на Информация за IP адрес, прикачена към версии или записи в дневника (ipinfo-view-full)
 • Зануляване на неработещи или прекодирани видеа, така че отново да бъдат добавени към работната опашка (transcode-reset)
 • Игнориране на списъка с непозволени заглавия и потребителски имена (tboverride)
 • Изключение от ограничение на заявките по IP-адрес (autoconfirmed)
 • Използване на крайните предели в API заявките (apihighlimits)
 • Изпращане на съобщение едновременно до много потребители (massmessage)
 • Изпълнение на действия, предизвикващи CAPTCHA, без да се налага минаването през CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Изрично създаване на локална потребителска сметка към глобална потребителска сметка (centralauth-createlocal)
 • Изтриване и възстановяване на отделни версии на страниците (deleterevision)
 • Изтриване и възстановяване на отделни записи в дневника (deletelogentry)
 • Изтриване на етикети от базата данни (deletechangetags)
 • Изтриване на страници (delete)
 • Качване на файлове (upload)
 • Локално спиране на глобалните блокирания (globalblock-whitelist)
 • Масово изтриване на страници (nuke)
 • Отбелязване на върнатите редакции като редакции на ботове (markbotedits)
 • Отбелязване на редакциите като патрулирани (patrol)
 • Преглед на дневника на непозволени наименования (titleblacklistlog)
 • Преглед на записите в дневника на означените като скрити филтри срещу злоупотреби (abusefilter-log-private)
 • Преглед на изтрития текст и промените между изтритите версии (deletedtext)
 • Преглед на означените като скрити филтри срещу злоупотреби (abusefilter-view-private)
 • Преглед на подробните записи в дневника на злоупотребите (abusefilter-log-detail)
 • Преглеждане на информация за текущите активности по прекодирането (transcode-status)
 • Преглеждане на записи от изтрити редакционни истории без асоциирания към тях текст (deletedhistory)
 • Преглеждане на списъка с ненаблюдаваните страници (unwatchedpages)
 • Преместване на категорийни страници (move-categorypages)
 • Преместване на основни потребителски страници (move-rootuserpages)
 • Преместване на страници (move)
 • Преместване на страници и техните подстраници (move-subpages)
 • Преместване на файлове (movefile)
 • Пренебрегване на блокирания по IP, автоматични блокирания и блокирани IP-диапазони (ipblock-exempt)
 • Пренебрегване на всякакви ограничения (noratelimit)
 • Пренебрегване на проверките за подобни имена (override-antispoof)
 • Препокриване на едноименните файлове от общото мултимедийно хранилище с локални (reupload-shared)
 • Препокриване на съществуващ файл (reupload)
 • Препокриване на съществуващ файл, качен от същия потребител (reupload-own)
 • Променяне на настройките за защита и редактиране на каскадно-защитените страници (protect)
 • Промяна на филтрите срещу злоупотреби с ограничени действия (abusefilter-modify-restricted)
 • Редактиране на JSON за цялото уики (editsitejson)
 • Редактиране на JSON файловете на други потребители (edituserjson)
 • Редактиране на модела на съдържанието на страница (editcontentmodel)
 • Редактиране на ограничени страници (extendedconfirmed)
 • Редактиране на потребителския интерфейс (editinterface)
 • Редактиране на страници, защитени като „Позволено само за автоматично одобрени потребители“ (editsemiprotected)
 • Редактиране на страници, защитени като „Позволено само за администратори“ (editprotected)
 • Сливане на редакционни истории на страници (mergehistory)
 • Създаване и (де)активиране на етикети (managechangetags)
 • Създаване или промяна на филтрите срещу злоупотреби (abusefilter-modify)
 • Създаване на кратки URL адреси (urlshortener-create-url)
 • Създаване на нови потребителски сметки (createaccount)
 • Търсене на изтрити страници (browsearchive)
 • Управляване на списъка на менторите (managementors)
 • Установяване за ментор на потребител (setmentor)
 • Може да добавя групи: Автоматично патрулирани, Разширено потвърдени потребители и Изключения от блокирането по IP-адрес
 • Може да премахва групи: Автоматично патрулирани и Изключения от блокирането по IP-адрес
Transwiki вносители
(transwiki)
(списък на членовете)
 • Включване на двуфакторно удостоверяване (oathauth-enable)
 • Внасяне на страници от други уикита (import)
Потребители
(user)
(списък на членовете)
 • Добавяне и премахване на произволни етикети на индивидуални редакции и записи в дневници (changetags)
 • Задаване на етикети заедно с направените промени (applychangetags)
 • Изпращане на е-писма до другите потребители (sendemail)
 • Отбелязване като малка промяна (minoredit)
 • Преглед на дневника на списъка със забранени препратки (spamblacklistlog)
 • Преглеждане на собствения списък за наблюдение (viewmywatchlist)
 • Преместване на категорийни страници (move-categorypages)
 • Преместване на основни потребителски страници (move-rootuserpages)
 • Редактиране на собствените потребителски CSS файлове (editmyusercss)
 • Редактиране на собствените потребителски JSON файлове (editmyuserjson)
 • Редактиране на собствените потребителски JavaScript файлове (editmyuserjs)
 • Редактиране на собствения списък за наблюдение (забележете, че някои действия все пак ще добавят страници, дори и без текущото право). (editmywatchlist)
 • Редактиране на страници (edit)
 • Създаване на дискусионни страници (createtalk)
 • Създаване на страници (които не са беседи) (createpage)
 • Употреба на API за писане (writeapi)
 • Управление на разрешения за OAuth (mwoauthmanagemygrants)
 • Четене на страници (read)

Ограничения на именните пространства

Именно пространствоПрава, които дават възможност на потребителите да редактират
МедияУики
 • Редактиране на потребителския интерфейс (editinterface)