Разлика между версии на „Беседа:Подправка“

(изразено мнение във връзка с друго такова, неподп.)
Според правилата а Wikipedia тази статия трябва да бъде изтрита, защото е авторска и е плод на оригинално изследване. Това го зная, защото аз съм този, който е авторът на първоначалния вид на статията. И докато я пишех, правех "оригинално изследване", базирано на "кулинарните тетрадки" на моята сестра, моята майка и моята баба (които няма как да посоча, като "надеждни източни на информация", но на тях от дете най-много вярвам).
 
Много смешно ми изглежда, как впоследствие, за да се приведе във вид удобен за правилата на "Wikipedia" към нея са пооченипосочени препратки към източници, и информации от източници, в които аз също съм анонимен съавтор, а самите източници са цитирани предимно като имена на електронни медии (като източник 4). Още по-забавното е, че тези сайтове са преписвали информация от ... тази страница, преди тук да са поставяни „източници”. Надявам се, че стана разбораемо. Ако в даден по-късен момент от написване на статията, някой започва да търси източник – той може да посочи като такъв, нещо, открито в друг сайт, което е преписано от тук, когато тези правила за „посочване на източници” не са спазвани.
 
Тъй като тогава аз "съм нарушил" 'правилата' на 'Wikipedia', а го зная, защото не нарушавах с нищо, правата за СВОБОДНО РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, такава, каквато аз я разбирам (базирана на своя, а не само на непонятен, или на чужд или изкуствен интелект), се осмелих да я създам таква, с непосочване на източници.