Въпросителен знак

(пренасочване от ?)
За кръчмата в Белград вижте ? (Белград).

Въпросителният знак (?), наричан също питанка,въпросителна точка, въпросителна или чуденка, е препинателен знак, който се пише в края на въпросително изречение. Питанка се пише понякога и след съобщителни по форма изречения, когато съдържанието на изречението изразява съмнение („поставя се под въпрос“), напр. Иван е крадец? Не вярвам.

?

Пунктуация

апостроф ( или ' )
дефис ()
въпросителен знак ( ? )
двоеточие ( : )
запетая ( , )
кавички ( „ “ )
многоточие ( , ... )
наклонена черта ( / )
скоби (( )), ([ ]), ({ }), (< >)
тире ( , , , )
точка ( . )
точка и запетая ( ; )
удивителен знак ( ! )

Разделяне на думи

интервали ( ) () ()
interpunct ( · )

Обща типография

амперсанд ( & )
вертикална черта ( |, ¦ )
знакът @ ( @ )
знак за номер ( )
знак за параграф ( § )
долна черта ( _ )
процент и свързани знаци
( %, ‰, ‱ )
обратна наклонена черта ( \ )
тилда ( ~ )
звездичка ( * )
обел (÷)
обелиск ( ) ( )
градус ( ° )
прим ( )

Въпросителната може да се употребява и с идеографска функция, обикновено в скоби и в комбинация с удивителна, като се поставя след която и да е дума в изречението в ролята на неизказан израз, съдържащ недоумение, въпрос, съмнение.Това се нарича интеробанг.Използва се и при реторични въпроси.Примери: А казват, че бил най-добрият(?!) лекар в града. • Според някои, императорът е роден през 888(?) г.