Отваря главното меню

Промени

превод от2 // без __TOC__
__TOC__
{{съкр|[[У:МП]]}}
Отбелязването на кутийката '''„Това е малка промяна.“''' следва да се използва, когато с направената редакция се внася само повърхностна, бегла промяна в съдържанието на статията, като:
Администраторите могат полуавтоматично да възвръщат последните редакции по дадена страница. Всяко такова ''"връщане"'' (''rollback'') се маркира от уики-софтуера като малка промяна. Това е така, понеже сумарният ефект от направените редакции и връщането е нулев. Целта на този тип връщания е премахването на вандализми, в случаите когато възвръщането след вандализъм следва да се разглежда като малка промяна (и може да се пренебрегне в списъка на последните промени). "Връщането" обаче може да има неблагоприятен ефект, ако потребител, който наблюдава съответната страница, е направил настройката да не вижда малките промени — така в неговия списък ще се появи известие за вандализираната версия на статията, която не е била отбелязана като малка промяна, но няма да се появи известието за евентуално последвалото връщане, отбелязано като малка промяна.
 
{{превод от2|en|Help:Minor edit|93558977}}
[[Категория:Уикипедия]]