Разлика между версии на „Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев““

редакция без резюме
Етикети: Визуален редактор добавен етикет nowiki в статията Отменени
В своята учебна и творческа дейност Академията съчетава класическо и съвременно, традиции и иновации, създава възможности за практически и творчески подходи към изкуството, науката и академичното знание.
 
Академията притежава широк и разнообразен профил от специалности и следва най-високите образователни стандарти, което я прави едно от най-привлекателните места за обучение за голям брой студенти и докторант в сферaта на музикално-теоретичните и изпълнителските специалности от класически, фолклорен[[Народно творчество|фолклор]]<nowiki/>ен и съвременен профил, на визуалните изкуства и дизайна, на педагогиката на обучение по изкуства и арт мениджмънта. Академичната общност е съставена от утвърдени преподаватели и учени във всички сфери на изкуствата[[Изкуство|изкустват]]<nowiki/>а, дизайна[[дизайн]]<nowiki/>а, педагогиката[[педагогика]]<nowiki/>та на обучение по изкуства и [[Мениджмънт|мениджмънта]]. Академията има активни работни и договорни сътрудничества с редица авторитетни български и чуждестранни културни институции, академии по изкуства и университети, което предоставя възможности за осъществяване на творчески проекти и успешна професионална реализация на възпитаниците на АМТИИ. През 2019 година Академията получи поредната високо оценена институционална акредитация за следващите шест години. Дипломите за бакалавърска, магистърска и докторска степени от АМТИИ са признати навсякъде по света.
 
Академията се намира в емблематичния архитектурен резерват [[Старинен Пловдив]], който съчетава деловия ритъм на съвременния с автентичния дух на древния град – естествено артистично пространство и сцена за творчески изяви на студенти и преподаватели. Академията разполага с няколко учебни кампуса в [[Старинен Пловдив]], сред които сае така нареченото Жълто училище – сградата на първата българска гимназия, основана през 1868 г., паметник с национално значение, както и Славейковото училище.
 
== История ==
Академията е основана на 5 октомври 1964 г. с решение на Академичния съвет на [[Национална музикална академия|Българската държавна консерватория]], София, като филиал Музикално-педагогически факултет за подготовка на учители по музика в общообразователните училища. През 1972 г. се преобразува в самостоятелно висше училище – Висш музикално-педагогически институт с две специалности: Музикална педагогика и Народни инструменти и народно пеене. Първият ректор е проф. [[Асен Диамандиев]]. През 1974 г. се разкрива специалността „ХореографскаХореографска режисура“режисура, преименувана по-късно в „БългарскаБългарска народна хореография“хореография. През годините започва обучението по специалност Ръководство на народни състави (1986), преименувана през 1999 г. в Дирижиране на народни състави. През 1994 г. се разкриват специалностите Балетно изкуство – балетна педагогика и Балетно изкуство – балетна режисура. През 1995 г. ВМПИ се преименува в Академия за музикално и танцово изкуство (АМТИ). Същата година е поставено началото на обучението в сферата на визуалните изкуства – в специалности Сценография и Педагогика на обучението по изобразително изкуство, а по-късно и специалностите Графичен дизайн и фотография, Църковна живопис, Дизайн на облеклото, Фотография и др. Разширяването на капацитета от специалности от различни сфери на изкуствата води до преименуването на висшето училище през 2004 г. в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ). На 31 януари 2019 г. с решение на Народното събрание Академията е преименувана в чест на проф. Асен Диамандиев.<ref>[http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=134505 Решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив]. Обн. ДВ. бр. 11 от 5 февруари 2019 г.</ref>
 
През февруари 2020 г. за ректор е избрана проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак.
** Катедра Класическо и Поп и джаз изпълнителско изкуство
** Катедра Пиано и акордеон
Към Факултет „Музикална педагогика“ има изградени худо�жественихудожествени състави, получили национално и международно признание, носители на престижни награди като Академичен смесен хор „Гаудеамус“ с диригент проф. д-р Весела Гелева; Академичен оперен театър с художествени ръково�дителиръководители проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и доц. д-р Пламен Първанов; Академичен камерен оркестър с диригент доц. Кирил Чапликов; Китарен ансамбъл „Академика“ с ръководител проф.. д-р Стела Митева-Динкова; инструментален състав „Интро“ с ръководи�телръководител ас. д-р Жан Пехливанов.
* '''Факултет Музикален фолклор и хореография''' е основан през 1995 г. Той е първият в страната, в който се обучават студенти (бакалаври и магистри) в областта на музикалния фолклор, ръководството на народни състави (народен хор и народен оркестър), българска народна хореография, балетната режисура и балетна педагогика. Факултет Музикален фолклор и хореография е със значителен и незаменим принос в опазването на българските фолклорни традиции.Факултетът е съставен от три катедри:
** Катедра Музикален фолклор
Анонимен потребител