Разлика между версии на „Атанас Запрянов“

м
м (Bot: Automated text replacement (-„([а-яА-Я0-9,\.\–\-\s]*?)\” +„\1“))
В академичното си и офицерско развитие е преминал с пълно отличие курс за главен информационен мениджър и мениджър по защита на информационната инфраструктура през 2001 г. в Колеж по управление на информационните ресурси на Националния университет по отбраната, Вашингтон, САЩ, където е номиниран за випускник в Залата на славата на Колежа. Атанас Запрянов също е преминал курс за офицери, работещи в НАТО в Колежа на НАТО в Рим. Бил е командир на взвод, рота, заместник-командир на батальон и заместник командир на деветдесет и пети свързочен полк. Заемал е длъжностите – старши помощник началник на отдел в Командването на Сухопътните войски, началник на отдел. Началник щаб, заместник-началник и началник на [[Свързочни войски на България|Управление „Свързочни войски“]] в Генералния щаб на Българската армия (до 2002 г.). На 3 май 1999 г. е освободен от длъжността първи заместник-началник на управление „Комуникационни и информационни системи“ в Генералния щаб и назначен за началник на управление „Комуникационни и информационни системи“ в Генералния щаб.<ref>[https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/-1623435761/issue/300 УКАЗ № 124 ОТ 03.05.1999 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“ В ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“ В ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ]</ref> На 5 февруари 2000 г. е освободен от длъжността началник на управление „Комуникационни и информационни системи“ на Генералния щаб на Българската армия и назначен за началник на [[Главно управление „Комуникационни и информационни системи“]] на Генералния щаб на Българската армия.<ref>[https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/-1623185398/issue/721 УКАЗ № 58 ОТ 25.02.2000 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ]</ref> На 7 юли 2000 г. е удостоен с висше военно звание [[генерал-майор]].<ref>[https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/-1623164911/issue/749 УКАЗ № 204 ОТ 07.07.2000 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ – НАЧАЛНИК НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ „ГЕНЕРАЛ-МАЙОР“]</ref> На 6 юни 2002 г. е освободен от длъжността началник на Главно управление „Комуникационни и информационни системи“ на Генералния щаб на Българската армия и назначен за началник на [[Военната академия „Г. С. Раковски“]].<ref>[https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2135454434/issue/747 УКАЗ № 223 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАПРЯНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ“ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“]</ref> На 5 април 2003 г. е освободен от длъжността длъжността началник на ВА „Г. С. Раковски“, назначен за заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите и удостоен с висше военно звание [[генерал-лейтенант]].<ref>[https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=104578 Указ № 133 за освобождаване на генерал-майор Атанас Димитров Запрянов от длъжността началник на ВА „Г. С. Раковски“, за назначаването му на длъжността заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите и за удостояването му с висше военно звание „генерал-лейтенант“]</ref>
 
На 4 май 2005 г. е назначен за длъжността заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите.<ref>[https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=218 Указ № 106 за назначаване на генерал-лейтенант Атанас Димитров Запрянов на длъжността заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите]</ref> На 25 април 2006 г. е назначен за военен представител на Българската армия в Делегацията на Република България към НАТО считано от 1 юни 2006 г.<ref>[https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=1768 Указ № 137 за назначаване на генерал-лейтенант Атанас Димитров Запрянов на длъжността военен представител на Българската армия в Делегацията на Република България към НАТО]</ref> На 26 май 2006 г. е награден с [[За военна заслуга|орден „За военна заслуга“]] първа степен за големите му заслуги за развитието и укрепването на Българската армия, за проявен професионализъм при организирането и успешното участие на подразделения и военнослужещи от Българската армия в мироопазващи, миротворчески и хуманитарни операции в различни райони по света, за дългогодишна и безупречна служба в Българската армия и принос за поддържане на националната сигурност на Република България.<ref>[https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=2028 Указ № 248 за награждаване на генерал-лейтенант Атанас Димитров Запрянов с орден „За военна заслуга“ първа степен]</ref> На 19 януари 2007 г. е назначен за редставителпредставител на началника на Генералния щаб на Българската армия във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз.<ref>[https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=3209 Указ № 6 за назначаване на генерал-лейтенант Атанас Димитров Запрянов на длъжността представител на началника на Генералния щаб на Българската армия във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз]</ref>
 
На 1 юли 2009 г. е освободен от длъжността представител на началника на Генералния щаб на Българската армия във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз и назначен за представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО.<ref>[https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=23169 Указ № 243 за освобождаване на генерал-лейтенант Атанас Димитров Запрянов от длъжността представител на началника на Генералния щаб на Българската армия във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз и за назначаването му на длъжността представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО]</ref> През 2010 г. преминава в резерва. От 2010 до 2013 г. е съветник в кабинета на министъра на отбраната и от януари 2015 г. отново е на тази длъжност. Награждаван е с медал „За вярна служба под знамената“, първа степен.<ref>[http://www.mod.bg/bg/ministry_deputy_minister3.html Биография на сайта на министерството на отбраната]</ref>