Уикипедия:Единна потребителска сметка: Разлика между версии

актуализация на упътванията след решаването на някои бъгове, добавка за различните сценарии на именни конфликти, формат
(актуализация на упътванията след решаването на някои бъгове, добавка за различните сценарии на именни конфликти, формат)
{{ИП Уикипедия/TabsHeader|This=6}}
{{ambox
{{ИП Уикипедия/TabsHeader/6|[[У:ЕПС]]}}
| type = content
<div style="float:right; margin-left: .5em">__TOC__</div>
| image = [[Image:Road sign merging.svg|55px]]
| text = '''Предупреждение за единната потребителска сметка:''' Ако желаете да се възползвате от възможността за единна сметка, трябва да поискате необходимите преименувания '''ПРЕДИ''' да слеете сметките си. Проверката става с инструмента [http://toolserver.org/~vvv/sulutil.php SUL username collisions detector]. Ако сте прибързали, [[:meta:SR/SUL|тук]] можете да помолите стюардите да изтрият вашата единна потребителска сметка, за да се решат всички конфликти и после да слеете сметките си отново.
}}
== За единната потребителска сметка ==
=== Що е то? ===
Фондация Уикимедия управлява цяло [[:meta:Template:Sisterprojects|семейство от онлайн общности]]. Поначало от потребителите се изискваше да създават отделни потребителски сметки във всеки от тези проекти и на всеки от езиците, на които проектите съществуват. Това представляваше допълнително бреме за потребителите, които допринасят към множество проекти, и особено по отношение на мултимедийните им приноси в [[:commons:|Общомедия]].
 
Фондация Уикимедия управлява цяло [[:meta:Template:Sisterprojects|семейство от онлайн общности]]. Поначало от потребителите се изискваше да създават отделни потребителски сметки във всеки от тези проекти и на всеки от езиците, на които проектите съществуват. Това представляваше допълнително бреме за потребителите, които допринасят към множество проекти, и особено по отношение на мултимедийните им приноси в [[:commons:|Общомедия]]. През 2008 година в сайтовете на Уикимедия е въведена новата система за единна потребителска сметка: отначало, в тестовата фаза започнала през м. март — само за администратори, а от края на месец май — и за всички останали регистрирани потребители.
Нововъведената система за единна потребителска сметка слива сметките във всички проекти на Фондацията. Най-големите предимства на системата са '''единичната регистрация''' (няма нужда да си откривате сметка във всеки отделен проект, към който искате да допринасяте; съществуващото ви потребителско име си ходи с вас) и '''недвусмислена самоличност''' (вашето потребителско име вече винаги и навсякъде ще идентифицира вас; никой друг няма да може да вземе името ви в друг проект).
 
Най-големите предимства на системата са:
=== Как се обединяват сметки? ===
* '''единичната регистрация''' (няма нужда да си откривате сметка във всеки отделен проект, към който искате да допринасяте; съществуващото ви потребителско име си ходи с вас), и
Преди да пристъпите към създаването на единна потребителска сметка, първо проверете за евентуални конфликти с други потребители, които в други проекти на Фондацията са се регистрали под името, което вие ползвате. Проверката става с инструмента [http://toolserver.org/~vvv/sulutil.php SUL username collisions detector]. Ако има конфликти, трябва да поискате необходимите преименувания '''ПРЕДИ''' да пристъпите към сливане. Ако сте прибързали, '''[[:meta:SR/SUL|ТУК]]''' можете да помолите стюардите да изтрият вашата единна потребителска сметка, за поискате от локалните бюрократи да решат всички конфликти и после да слеете сметките си отново.
* '''недвусмислена самоличност''' (вашето потребителско име вече винаги и навсякъде ще идентифицира вас; никой друг няма да може да вземе името ви в друг проект).
 
=== Как се обединяват сметки? ===
Сега всички потребители могат ръчно да унифицират потребителските си сметки. За тази цел, последвайте препратката [[Special:MergeAccount]] на уикито, където вече имате сметка. Уикито, в което имате най-много редакции се превръща във ваше "домашно уики", и посочените за него електронна поща и парола ще бъдат пренесени върху всички ваши сметки.
Преди да пристъпите към създаването на единна потребителска сметка, първо проверете за евентуални конфликти с други потребители, които в други проекти на Фондацията са се регистрали под името, което вие ползвате. Проверката става с инструмента [http://toolserver.org/~vvv/sulutil.php SUL username collisions detector]. Ако имаустановите именни конфликти, трябвапърво дапрочетете поискатеповече необходимитеза преименувания[[#Сценарии '''ПРЕДИ'''на даименни пристъпите към сливане. Ако сте прибързали, '''[[:meta:SRконфликти/SUL|ТУКразличните сценарии]]''' можетеи да[[#Разрешаване помолитена стюардитеименни да изтрият вашата единна потребителска сметка,конфликти/|варианти за поискатеразрешаване]] отна локалните бюрократи да решат всичкитези конфликти и после да слеете сметките си отново.
 
СегаАко всичкивсичко потребителие могатнаред, можете ръчноспокойно да унифициратобедините потребителските си сметки. За тази цел, последвайте препратката [[Special:MergeAccount]] на уикито, където вече имате сметка. Уикито, в което имате най-много редакции се превръща във ваше "''домашно уики"'', и посочените за него електронна поща и парола ще бъдат пренесени върху всички ваши сметки.
 
На страницата [[Special:MergeAccount]], трябва да въведете своята парола за потвърждение. След това, всички уикита, в които е посочена същата парола или същата електронна поща за автентикация, ще бъдат прикачени към единната сметка. Имате възможност да въведете пароли за неприкачените сметки, ако такива бъдат установени.
 
След като приключите с тази процедура, ще имате възможност да влизате в системата на всеки от публичните проекти на Уикимедия (с неограничен достъп до регистрация) с потребителското име от домашното си уики,. освенАко евентуалноискате вда онезипромените уикитата,глобално впотребителската коитоси товапарола имеи неимейл-адрес, еотново билодомашното регистрираноуики оте васмястото, икъдето съответноединствено неможе сада прикаченисе къмизвърши единната ви сметкатова.
 
=== Какво се променя с единната сметка? ===
РегистриранетоС обединяването на потребителскопотребителската си сметка, вие резервирате това име гоза себе резервираси едновременно във всички проекти; което означава, че повече няма давече имаотпада възможноствъзможността различнидруги потребители да се регистрират с едно и същовашето потребителско име, дори в различнитеуикитата, проекти.където Отвие потребителитеоще сене искасте самосе дарегистрирали посочатили идори потвърдятнямате адреснамерение нада електроннасе пощарегистрирате. ПромянатаТова наосигурява паролавашата веднозначна самоличност, което едное от уикитатаособено автоматичнозначение водипри додопринасянето промянатакъм йповече въвезикови всичкипроекти, уикитакакто и към многоезичните Общомедия, МетаУики и т.н.
 
Чувствителна промяна се усеща и при самото движение между уикитата: например, ако в екрана на браузъра ви е отворена страница от Уикипедия на български език и имате нужда да прескочите до английската Уикипедия, за да вземете [[Уикипедия:Междууики|МЕП]] или до Общомедия, за да [[Уикипедия:Качване на картинки|качите картинка]], ще забележите, че вече няма нужда да минавате през процедурата по влизане в системата на сайта (логване), а логването става автоматично. Това важи дори за уикитата, където стъпвате за първи път: там получавате автоматична регистрация (със същата парола и електронна поща като домашното уики).
 
=== Какво остава същото? ===
* Някои неща си остават същите на локално равнищоравнище:
* '''Потребителските права''', които се дават локално за проектите ([[Уикипедия:Бот|„бот“]], [[Уикипедия:Администратори|„администратор“]], [[Уикипедия:Бюрократи|„бюрократ“]]), си остават локални. Например, [[Уикипедия:Списък на администраторите|тукашните администратори]] не получават същия статут и във всички други уикита.
** '''Потребителските настройки''' са локални, с изключение на паролата и адреса на [[Уикипедия:Електронна поща|електронната поща]], който има нужда дакоито се посочи и потвърдиуправляват само наот едно място, домашното уики. Можете да продължите да използвате различни [[Уикипедия:Настройки|потребителски настройки]] в различните уикита.
* '''Известяването за ново съобщение''' също става само локално за текущото уики, в което сте влезли. В бъдеще това може да се промени. За удобство, обаче, някои уикита поддържат настройка уведомяване по имейл за промяна на личната беседа, а други имат дори опцията за уведомяване по имейл за промяна на страница от списъка за наблюдение.
 
* Потребителите ще могат да продължават да имат различно именувани сметки в различните уикита. Тези сметки обаче ''няма да могат'' да бъдат свързани помежду си члезчрез единна потребителска сметка.
* Някои неща си остават същите на локално равнищо:
** '''Потребителските права''' в по-голямата си част се дават локално за проекта, което означава че потребителите с администраторски статут в едно уики няма да получат същия статут и във всички други уикита. (Добавени са глобални групи - steward и rollbacker.)
** '''Потребителските настройки''' са локални, с изключение на адреса на електронната поща, който има нужда да се посочи и потвърди само на едно място. Можете да продължите да използвате различни потребителски настройки в различните уикита.
** '''Известяването за ново съобщение''' също става само локално за текущото уики в което сте влезли. В бъдеще това може да се промени.
 
* Системата за единна потребителска сметка е единствено достъпна за проектите на Фондация Уикимедия; сайтове, които използват уики софтуер, но не се управляват от Фондацията ще продължат да ползват системата за отделни потребителски сметки.
* Потребителите ще могат да продължават да имат различно именувани сметки в различните уикита. Тези сметки обаче няма да бъдат свързани помежду си члез единна потребителска сметка.
* Системата за единна потребителска сметка е единствено достъпна за проектите на Фондация Уикимедия; сайтове, които използват уики софтуер, но не се управляват от Фондацията ще продължат да ползват системата за отделни потребителски сметки.
 
=== Разрешаване наИменни конфликти =с други потребители ==
Тъй като допреди тозивъвеждането моментна регистрациятасистемата наза потребителскиединна сметкисметка, регистрациите еса билабили отделнаотделни за всеки проект, в резултат съществуват много едноименни потребителски именасметки, използвани едновременнорегистрирани от различни хора в различниразличните проекти. Новата система позволява само един потребител за дадено потребителско име във всички проекти. По тази причина в някои случаи ще се наложи потребителските сметки да бъдат преименувани. Това може да бъде изпълнено от бюрократ или [[:meta:steward|стюард]] (вижте [[:meta:Steward requests/Usurpation]]). Стюардите имат достъп до данните за глобалните потребителски имена и могат да сливат или да отменят сливането на потребителски сметки посредством [[Special:CentralAuth]].
Системата автоматично ще слива сметки с идентични имена, ако те имат един и същ адрес на електронната поща или ако потребителят може да въведе парола за тях.
 
Ако желаете да се възползвате от възможността за единна сметка, първо проверете за евентуални конфликти с други потребители, които в други проекти на Фондацията са се регистрали под името, което вие ползвате. До месец юли това е задължително изискване, но след разрешаването на някои бъгове в системата остава само като препоръка.
Тъй като до този момент регистрацията на потребителски сметки е била отделна за всеки проект, съществуват много потребителски имена, използвани едновременно от различни хора в различни проекти. Новата система позволява само един потребител за дадено потребителско име във всички проекти. По тази причина в някои случаи ще се наложи потребителските сметки да бъдат преименувани. Това може да бъде изпълнено от бюрократ или [[:meta:steward|стюард]] (вижте [[:meta:Steward requests/Usurpation]]).
 
Проверката става с инструмента [http://toolserver.org/~vvv/sulutil.php SUL username collisions detector] или като напишете в уики-търсачката <code>sul:''Вашето&nbsp;потребителско&nbsp;име''</code>. Инструментът връща списък от сродните уикитата, в които търсеното потребителско име е регистрирано. За всяка от тези едноименни сметки се дава информация за датата на регистрация, за статута на потребителя (бот, администратор, бюрократ и т.н.), за текущо блокиране, както и за състоянието на единната сметка.
Стюардите имат достъп до данните за глобалните потребителски имена и могат да сливат или да връщат сливането на потребителски сметки посредством [[Special:CentralAuth]].
<!-- the following was originally planned (and may be implemented in the future):
 
; <big>Сценарии за именни конфликти</big>
The system has a rule-based algorithm to decide how to fix conflicts (called 'migration'), as explained below. Matching accounts will be merged by default into the user account on the wiki with the most edits. '''Users can ensure a smooth transition by confirming that they have set the same email address or password on all their user accounts. The process will be completely transparent to you if there are no conflicts.'''
В зависимост от резултата, който инструментът върне:
* Ако вие държите всички едноименни регистрирани сметки от списъка, то можете спокойно да пристъпите към обединяване на сметките през посоченото за ''домашно уики (home wiki)'', т.е. това, в което имате най-много редакции. Например, ако имате приноси и в българската, и в английската версия на Уикипедия, но приносите ви там са повече, обединението на сметките си можете да направите само оттам. Системата автоматично ще слива сметки с идентични имена, ако те имат един и същ адрес на електронната поща или ако потребителят може да въведе парола за тях. За по-сигурно, обходете всички уикита и уеднаквете паролите и посочените там имейл-адреси с паролата и имейл-адреса на домашното уики.
* Ако вие държите всички едноименни регистрирани сметки от списъка, но сте допринасяли под друго име в уикита, извън списъка, който инструментът е върнал, то можете да поискате предварително тези алтернативни сметки да бъдат преместени под титулярното име, което искате да глобализирате. Това трябва да стане преди да пристъпите към сливането на сметките, защото само при това положение те ще се прикачат към единната сметка и ще си осигурите запазването на пълната история на досегашните ви приноси под глобализираното име. В противен случай, ако първо слеете сметките си, при следващото влизане в това уики, ще се регистрирате автоматично и, технически погледнато, ще започнете да допринасяте „от нулата“. А това може да има значение за вас, ако искате да участвате в общностните гласувания на това уики, а за целта се изисква да имате някакъв „стаж“ в уикито.
* Ако не всички регистрирани едноименни сметки са ваши, но все пак вие държите контрола над домашното уики, имате възможност веднага да обедините сметките си, но не е нужно и да бързате да го правите, понеже обединената сметка се пази за вас. По-добре първо поискайте узурпации в уикитата където не държите сметката, което е особено важно за [[Общомедия]] и уикитата на езиците, които владеете и където може би сте искали или ще поискате да допринасяте.
* Ако някога, при старата система на регистрация, не сте можели да регистрирате в някое уики желаното от вас потребителско име, и по тази причина сте се видели принудени да се регистрирате с алтернативно име, то сега трябва да поискате от бюрократите на това уики не само узурпация на едноименната ви сметка, но и преместване отгоре на вашата досегашна алтернативна сметка. По този начин не само ще получите контрол над едноименната потребителска сметка, но и ще запазите пълната история на приносите си, прехвърлени под новото име.
* Ако не само че не са ваши всички регистрирани едноименни сметки от списъка, върнат от SUL-инструмента, но дори не държите ''вие'' контрола над домашното уики, и все пак все още не е обединена, то вие нямате техническа възможност да пристъпите към това обединяване (опитът за това ще ви върне съобщение за грешка). В зависимост от ситуацията (брой едноименни сметки, брой ваши редакции, брой редакции на собственика на домашното уики, вашата активност, неговата активност...) имате възможност за избор как да подходите. Един вариант е да се свържете със собственика на едноименната сметка в домашното уики и да „преговаряте“ с него да ви отстъпи контрола, като сам се съгласи да се преименува (в домашното и всички други уикита, където сметката държи той). Този вариант обаче е много малко вероятно да ви донесе успех, а и нямате гаранция, че именният конфликт е само между вас и още само един човек. Много по-добър е вариантът, вие да поискате преименуване под съвсем ново име, което ви харесва и за което SUL-инструментът не връща именни конфликти.
* Има и още един вариант: сметката да е била вече обединена от друг потребител, който държи контрола над домашното за сметката уики и съответно за него вашата сметка се явява неприкачена. Това е лош за вас вариант по няколко причини. С това име вие не можете да се ползвате от удобствата на единната потребителска сметка и дори няма да можете повече да регистрирате на нови места тази сметка за себе си. Не само в чуждоезичните проекти или общи проекти като Общомедия, дори и в другите сродни проекти на български език няма да можте да се регистрирате. Дори е възможно от вас да бъде поискана узурпация на сметката ви. Можете и да откажете. Ако вече имате приноси, ако харесвате потребителското си име, никой не може да вие принуди да отстъпите сметката си другиму. Пак ще можете да я ползвате, но имайте предвид, че произтичащите от това неудобства за вас ще бъдат повече от неудобствата за другия потребител. Затова си струва да помислите и да си изберете съвсем ново потребителско име, което ви харесва и за което SUL-инструментът не връща именни конфликти.
 
== Хронология на въвеждането на ЕПС ==
# The system will first try to merge accounts automatically.
#* Matching accounts that have the same authenticated email address or password will be unified automatically.
# The remaining accounts will need to be resolved in one of the following ways:
#* logging in and confirming that they belong to the primary account owner.
#* logging in and selecting a new unique name, or having a bureaucrat forcefully rename it to a new unique name.
#* Accounts that have not been merged after a certain period of time will be forcefully renamed by the software. The date for this is not yet finalised.
-->
 
=== История ===
Ранни обсъждания на идеята могат да бъдат прочетени на страницата [[:meta:Single login]].
 
Единната потребителска сметка е внедрена първо само за администратори през март 2008 и е създадена страницата [[:meta:Steward requests/Usurpation]] за разрешаването на конфликтите. На 27 май 2008 възможност за единна сметка получават всички потребители на проекти на Уикимедия.
 
== ПреименуванияЗаявки за преименувания и узурпации ==
 
Преименувания и узурпации могат да се поискат във всеки отделен проект или в [[:meta:|Мета]]. В проекти, в които има активни [[Уикипедия:Бюрократи|бюрократи]], заявките се извършват на място; само за проекти, в които няма потребители с такъв статут или тези потребители не са активни, заявките могат да се отправят на Мета.
 
По-специално такива страници са:
*; в многоезичните проекти:
** [[Meta:Changing username|Meta]]
** [[mw:Project:Requests|MediaWiki.org]]
** [[:commons:Commons:Changing username/usurp requests|Commons]]
** [[incubator:Incubator:Administrators#Requests for username changes|Incubator]]
 
*; в някои конкретни уикипедии:
<div style="-moz-column-count: 2; column-count: 2;">
** [[:en:Wikipedia:Changing username/SUL|Уикипедия на английски]] ([[:en:Wikipedia:Changing username/Usurpations|стара страница]])
*** [[:en:b:Wikibooks:Reading room/Administrative Assistance/Renaming|Уикикниги на английски]]
** [[:ar:ويكيبيديا:تغيير اسم المستخدم/انتزاعات|Уикипедия на арабски]]
** [[:bgar:Уикипедияويكيبيديا:Заявкиتغيير къмاسم бюрократитеالمستخدم/Превземане на сметкаانتزاعات|Уикипедия на българскиарабски]]
** [[:dabg:WikipediaУикипедия:Anmodning om ændringЗаявки afкъм brugernavnбюрократите|Уикипедия на датскибългарски]]
** [[:heda:ויקיפדיהWikipedia:שינויAnmodning שםom משתמשændring af brugernavn|Уикипедия на ивритдатски]]
** [[:idhe:Wikipediaויקיפדיה:Pengambilalihanשינוי namaשם pengguna/Permohonanמשתמש|Уикипедия на индонезийскииврит]]
** [[:esid:Wikipedia:CambiarPengambilalihan elnama nombre de usuariopengguna/Permohonan|Уикипедия на испанскииндонезийски]]
** [[:ites:Wikipedia:CambiareCambiar ilel nomenombre utente/Riassegnazionede usuario|Уикипедия на италианскииспански]]
** [[:cait:ViquipèdiaWikipedia:CanviCambiare deil nomnome d'usuariutente/UsurpacióRiassegnazione|Уикипедия на каталонскииталиански]]
** [[:zhca:WikipediaViquipèdia:更改用戶名Canvi de nom d'usuari/帳戶易手Usurpació|Уикипедия на китайскикаталонски]]
** [[:dezh:HilfeWikipedia:Benutzernamen ändern更改用戶名/帳戶易手|Уикипедия на немскикитайски]]
** [[:node:WikipediaHilfe:OvertagelseBenutzernamen av brukernavnändern|Уикипедия на норвежки език (букмол)немски]]
** [[:plno:Wikipedia:Przejmowanie_nazwy_u%C5%BCytkownikaOvertagelse av brukernavn|Уикипедия на полскинорвежки език (букмол)]]
** [[:ptpl:WPWikipedia:PABPrzejmowanie_nazwy_u%C5%BCytkownika|Уикипедия на португалскиполски]]
** [[:ropt:WikipediaWP:Schimbarea_numelui_de_utilizatorPAB|Уикипедия на румънскипортугалски]]
** [[:ruro:ВПWikipedia:ЗУSchimbarea_numelui_de_utilizator|Уикипедия на рускирумънски]]
** [[:slru:WikipedijaВП:Changing_username/UsurpationsЗУ|Уикипедия на словенскируски]]
** [[:srsl:ВикипедијаWikipedija:Промена корисничког именаChanging_username/Usurpations|Уикипедия на сръбскисловенски]]
** [[:thsr:วิกิพีเดียВикипедија:เปลี่ยนชื่อผู้ใช้/กรุПромена корисничког имена|Уикипедия на тайландскисръбски]]
** [[:trth:Vikipediวิกิพีเดีย:Kullanıcı adı değiştirmeเปลี่ยนชื่อผู้ใช้/El koymaกรุ|Уикипедия на турскитайландски]]
** [[:hutr:WikipédiaVikipedi:AzonosítóKullanıcı változtatásaadı değiştirme/UsurpEl koyma|Уикипедия на унгарскитурски]]
** [[:frhu:Wikipédia:DemandeAzonosító de renommage de compte utilisateurváltoztatása/UsurpationUsurp|Уикипедия на френскиунгарски]]
** [[:nlfr:WikipediaWikipédia:Verzoek_voor_hernoeming_van_accountDemande de renommage de compte utilisateur/Usurpation|Уикипедия на холандскифренски]]
** [[:hrnl:WikipedijaWikipedia:Zahtjev za promjenu imena suradnika/UstupanjeVerzoek_voor_hernoeming_van_account|Уикипедия на хърватскихоландски]]
** [[:cshr:WikipedieWikipedija:ZměnaZahtjev uživatelskéhoza jménapromjenu imena suradnika/UzurpaceUstupanje|Уикипедия на чешкихърватски]]
** [[:jacs:WikipediaWikipedie:Changing_usernameZměna uživatelského jména/Uzurpace|Уикипедия на японскичешки]]
* [[:ja:Wikipedia:Changing_username|Уикипедия на японски]]
** ''Списъкът не е изчерпателен. Ако някое уики липсва, пишете на беседата, ще бъде потърсено и добавено в списъка.''
</div>
 
** ''Списъкът не е изчерпателен. Ако някое уики липсва, пишете на [[Уикипедия беседа:Единна потребителска сметка|беседата]], ще бъде потърсено и добавено в списъка.'' Версия на този списък има и в МетаУики, [[:meta:Steward requests/SUL requests/burnote]].
* Можете да попитате в локалната страница "Разговори".
 
Има и други варианти:
* Можете да попитате в локалната страница "Разговори" на уикито, където искате узурпация.
* Списък от бюрократите в дадено уики можете да получите, като напишете в полето за търсене <code>Special:Listusers/bureaucrat</code>.
* Версия на този списък има и в МетаУики, [[:meta:Steward requests/SUL requests/burnote]]
 
== Често задавани въпроси ==
===; Мога ли да бъда преименуван след преминаването към единна сметка? ===
: Не, засега. Очакваме, че когато възникне тази необходимост, ще бъде разработен инструмент за преименуване.
 
=== Мога ли да сливам в една сметка различни потребителски имена? ===
Не, но това може би ще стане възможно в бъдещи версии на инструмента. [http://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-l/2007-August/032820.html]
 
:''Обърнете внимание, че потребителските имена в повечето отделни проекти могат да бъдат предварително преименувани.''
 
=== Някой друг използва моето потребителско име в друго уики, как мога да си го получа? ===
Забележете, че съществуването в други проекти на сметки, едноименни с вашата, притежавани от други потребители, не ви пречи глобално да получите това потребителско име. Когато започнете сливането на сметката си, ще получите информация дали сливането е било непълно, но същевременно на глобално равнище тя ще бъде ваша. Ще можете да използвате глобалната си сметка във всички уикита, с изключение на тези, в които тя не е под ваш контрол.
 
===; Мога ли да сливам в една сметка различни потребителски имена? ===
Все пак, има много причини да предпочетете единната ви сметка да бъде глобална, особено ако не контролирате сметките в уикитата на езиците, които владеете и общите многоезични проекти като Общомедия.
: Не, но това може би ще стане възможно в бъдещи версии на инструмента. [http://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-l/2007-August/032820.html]. ''Обърнете внимание, че потребителските имена в повечето отделни проекти могат да бъдат предварително преименувани.''
 
===; Някой друг използва моето потребителско име в друго уики, как мога да си го получа? ===
Ако искате да узурпирате потребителска сметка в друго уики, трябва да отправите заявка до бюрократ от съответното уики. В зависимост от местната политика, бюрократът може да извърши желаната от вас узурпация или да ви откаже. Ако уикито си няма бюрократ, трябва да [[:meta:SR/SUL|помолите стюард]] да узурпира сметката.
: Забележете, че съществуването в други проекти на сметки, едноименни с вашата, притежавани от други потребители, не ви пречи глобално да получите това потребителско име. Когато започнете сливането на сметката си, ще получите информация дали сливането е било непълно, но същевременно на глобално равнище тя ще бъде ваша. Ще можете да използвате глобалната си сметка във всички уикита, с изключение на тези, в които тя не е под ваш контрол.
: Все пак, има много причини да предпочетете единната ви сметка да бъде глобална, особено ако не контролирате сметките в уикитата на езиците, които владеете и общите многоезични проекти като Общомедия.
: Ако искате да узурпирате потребителска сметка в друго уики, трябва да отправите заявка до бюрократ от съответното уики. В зависимост от местната политика, бюрократът може да извърши желаната от вас узурпация или да ви откаже. Ако уикито си няма бюрократ, трябва да [[:meta:SR/SUL|помолите стюард]] да узурпира сметката.
 
===; Ще имам ли статут на автоматично одобрен потребител в другите уикита? ===
: Не. Ще трябва да изчакате необходимото за целта време от първото ви регистрирано влизане във всяко отделно уики, преди да получите в него статут на автоматично одобрен потребител.
 
===; Мога ли да сливам сметки от уикита с ограничен достъп до регистрация ===?
: Не, по причини сигурността на системата. Ако уикито е с ограничен достъп до регистрация, няма да имате възможност да слеете сметката си там с единната си потребителска сметка.
 
== Вижте също ==
 
* Дискусии
*#* [[:meta:Single signon transition]]
*#* [[:meta:Single login]]
*#* [[:meta:Single login poll]]
*#* [[:meta:Single login specifications]]
*#* [[:meta:User:Brion VIBBER/Berlin roundup]]
 
* Бъгове: [https://bugzilla.wikimedia.org/buglist.cgi?query_format=advanced&product=MediaWiki+extensions&component=CentralAuth Пълен списък с бъгове]
* [http://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/trunk/extensions/CentralAuth/evil-plans.txt?view=markup Бележки по внедряването в базата с кода]
 
[[Категория:Уикипедия|УикипедияЕдинна потребителска сметка]]