Разлика между версии на „Хилбертово пространство“

{{Обработка|форматиране
({{Обработка|форматиране)
{{Обработка|форматиране}}
 
Математическото разбиране за Хилбертово пространство обобщава понятията от Евклидово пространство. То разширява методите на векторната алгебра от двудименсионна равнина и тридименсионно пространство към многомерните пространства.
Ако трябва да го дефинираме с по-строги математически термини, Хилбертовото пространство е векторно произведение в което разтоянията и ъглите могат да бъдат измерени и което е пълно. Тоест за всяка редица от вектори на [[Коши]] съществува граница в пространството.