Ера (геология): Разлика между версии

Това е основно разделение по периоди на Ма години според еволюционната теория, чийто факти не са доказуеми даже до днешно време.
 
Съществува нещо повече от теория (каквато е еволюционната), даже учение, чието научни факти доказват, потвърждават и задълбочено разглеждат човека като една частица от едно хармонично цяло, създадено с определена цел, за едни по-висши цели и идеали. До тези факти можете да се докоснете и да станете свидетели на разкриването на съвършенството на космическите явления и процеси, чийто процеси не са произлязли от "великата случайност", а са плод на Творец, който със съвършен разум и мъдрост е устроил непоклатимите Си закони (навсякъде по вселената и в нея, както и на земята), които благоприятстват нашият живот и благоденствие, които показват, че човечеството в днешния си състояние е общество, което се възползва, за което е предназначено, за което е създадено всичкото това природно и животинско разнообразие, което да служи за неговото благоденствие и просперитет!
 
Лектор е световно известния професор Бау. Той ще ви поведе към едно невероятно по смисъл и значение изследване на космическите и земните процеси, тяхната хармонична обвързаност и дълбока зависимост, които държат живота на целия всемир! Темата е обширна и пространно обхващаща аспектите на видимия и невидимия (атомния) свят със заглавие: "Симфония на сътворението"!
Анонимен потребител