Вижте пояснителната страница за други значения на Ера.

Геоложка ера е термин за обозначаване на период от време. Използва се в геохроноложката скала за подразделяне на еоните.

  • Сегашният еон фанерозой е разделен на три ери: неозой, мезозой и палеозой.
  • Еонът протерозой също се дели на три ери: неопротерозой, мезопротерозой и палеопротерозой
  • Еонът архай се дели на четири ери: неоархай, мезоархай, палеоархай и еоархай
  • Най-ранният еон хадей (или катархай) е неофициален и няма общоприето подразделяне на ери.

Ерите неозой, мезозой, палеозой, неопротерозой, мезопротерозой и палеопротерозой от своя страна се делят на геоложки периоди.

Графично представяне

редактиране

ПалеопротерозойМезопротерозой

ХадейАрхайПротерозойФанерозой

Таблично представяне

редактиране
Ера Начало
(преди Ma[1])
Край
(преди Ma)
Неозой (ценозой) 66 Ма до днес
Мезозой 252 Ма 66 Ма
Палеозой 542 Ма 252 Ма
Неопротерозой 1000 Ма 542 Ма
Мезопротерозой 1600 Ма 1000 Ма
Палеопротерозой 2500 Ма 1600 Ма
Неоархай 2800 Ма 2500 Ма
Мезоархай 3200 Ма 2800 Ма
Палеоархай 3600 Ма 3200 Ма
Еоархай 3800 Ма 3600 Ма
Еон хадей (катархай)
(няма деление на ери)
Образуване на Земята 3800 Ма
  1. В таблицата е използвана единицата за време Ма равна на 1 милион години. Идва от латински Mega-annum.