Отваря главното меню

Промени

Израз е на стремежа на средновековния книжовник да обхване божието творение в картината на света и да изясни същността на сътворението.
Принципа при изграждане на текста е сакрализираната представа за последователността на божиите дела.
Книгата е предназначена не за обикновения човек, а за образования читател (кръгът около княз [[Симеон]] и новосъзадаващото се българско духовенство).
 
==== Източници ====
Анонимен потребител