Разлика между версии на „Ичиргу боила“

редакция без резюме
(махам твърдения без източник)
'''Ичиргу боила''' или '''чъргубиля''' (с гръцка азбука ητζιργου, ητζηργου&nbsp;— в състава на титлите ητζιργου βουληα, [ητ]ζουργου κoλoβρoς, на кирилица '''чрьгоубылιа'''<ref>Moravcsik, G. Byzantinoturcica II. Leiden 1983, c. 133.</ref>) е висша управленска титла в [[Първо българско царство|Първото българско царство]]. Известни са имената на няколко&nbsp;— по времето на ханкан Крум, новозавладените земи били разделени на три части. Управител на средната бил назначен Крумовия брат, на лявата&nbsp;— кавхана, а на дясната&nbsp;— ичиргу боила. В други извори се споменавата военни походи оглавявани от кавхана, на когото били дадени (очевидно за помощници) - ичиргу боила и др. Има данни, че под прякото командване на ичиргу боила е била 400 души тежка конница. Това, както и прякото му участие в управлението на държавата, дават основание да се счита, че става дума за един от най-приближените властници до кана.
 
За разлика от кавхана, не съществуват сведения ичиргу боилът да е замествал владетеля. Вероятно ичиргубоилът е бил един от вътрешните боляри, от най-приближените на кана и пряко от него получаващ пълномощия&nbsp;— да участва в преговори, да ръководи или да участва във военни походи заедно с кавхана. Това становище би подкрепило идеята, че ичигубоилът е имал особен статут в йерархията на прабългарската аристокрация и е сред най-висшите и&#768; предстваители. Вероятно е отговарял за сигурността на владетеля и вътрешността на държавата.
Анонимен потребител