Разлика между версии на „БЗНС (Георги Пинчев)“

кат
(не е за {{изтриване}} и не е мъниче / добавени празни редове за абзаците)
(кат)
{{към пояснение|БЗНС}}
 
'''БългарскиБългарският земеделски народен съюз''' (БЗНС) е [[България|българска]] [[политическа партия]].
На 01.09.1945 г. по фирмено дело №3/1945 г. на Софийски областен съд е регистриран [[Български земеделски народен съюз]], като юридическа личност с политическа цел, на основание Закон за юридическите лица (отм.). В устава на партията, приложен към делото е декларирано, че Българският земеделски народен съюз е правоприемник на основания през 1899 г. Български земеделски народен съюз. На извънреден конгрес, проведен 27.02.1990 г. партията променя устава си в съответствие с новия Закон за политическите партии (ДВ бр.29/1990 г.) и влиза в политическия и правен мир на демократична България като [[БЗНС]], с главен секретар [[Виктор Вълков]].
 
На 01.09.1 септември 1945 г. по фирмено дело №3/1945 г. на СофийскиСофийския областен съд е регистриран ''[[Български земеделски народен съюз]],'' като юридическа личност с политическа цел, на основание ЗаконЗакона за юридическите лица (отм.отменен). В устава на партията, приложен към делото, е декларирано, че Българският земеделски народен съюз е правоприемник на основания през 1899 г. Български земеделски народен съюз. На извънреден конгрес, проведен на 27.02. февручри 1990 г., партията променя устава си в съответствие с новия Закон за политическите партии (ДВ, бр. 29/1990 г.) и влиза в политическия и правен мир на демократична България като [[БЗНС]], с главен секретар [[Виктор Вълков]].
На Национална конференция за земеделско единство, проведена на 27.07.1992 г. с участието на представители на БЗНС, БЗНС-Врабча 1 и БЗНС-Никола Петков са приети нов устав, ново ръководство и ново наименование на партията - [[БЗНС-единен]]. Главен секретар на БЗНС-единен е Ценко Барев.
С Определение №3865/11.09.1946 г. по дело №10/1946 г. е регистрирана политическа партия под името [[Български земеделски народен съюз-“Никола Петков”]] и е вписана под №10 в регистъра на Софийски областен съд, със седалище град София, партиен вестник “Народно земеделско знаме” и партиен цвят “зелен”. Със Закона за забраняване и разтуряне на БЗНС-Никола Петков и всичките му поделения и секции (ДВ, бр. 199/28.08.1947 г.) същият е забранен и е разформирован. Със закон, приет от Народното събрание на 15.01.1990 г., законът от 1947 г. е отменен изцяло.
 
На Националнанационална конференция за земеделско единство, проведена на 27.07. юли 1992 г. с участието на представители на БЗНС, БЗНС„БЗНС - Врабча 11“ и БЗНС„БЗНС - Никола ПетковПетков“ са приети нов устав, ново ръководство и ново наименование на партията - [[БЗНС- единен]]. Главен секретар на БЗНС-единен е Ценко Барев.
С Решение №1/16.04.1990 г. по фирмено дело №2274/1990 г. на ФО при СГС, съдът приема, че дейността на БЗНС-"Никола Петков" е възстановена и вписва промени в ръководството, представителството и устава на партията. Главен секретар на БЗНС-Никола Петков е [[Милан Дренчев].
 
С Определение №3865/11.09.1946 г. по дело №10/1946 г. е регистрирана политическа партия под името [[Български земеделски народен съюз-“Никола Петков”Никола Петков]] и е вписана под №10 в регистъра на СофийскиСофийския областен съд, със седалище градв гр. София, партиен вестник “Народно земеделско знаме” и партиен цвят “зелен”. Със Закона за забраняване и разтуряне на БЗНС-„БЗНС Никола ПетковПетков“ и всичките му поделения и секции (ДВ, бр. 199/28.08.1947 г.) същият е забранен и е разформирован. Със закон, приет от Народното събрание на 15.01.1990 г., законът от 1947 г. е отменен изцяло.
На извънреден конгрес, проведен на 15 и 16 февруари 1992 г. е избран нов главен секретар - [[Анастасия Димитрова Мозер]].
 
С Решение №1/16.04.1990 г. по фирмено дело №2274/1990 г. на ФО при СГС, съдът приема, че дейността на БЗНС-"„БЗНС Никола Петков"Петков“ е възстановена и вписва промени в ръководството, представителството и устава на партията. Главен секретар на БЗНС-„БЗНС Никола ПетковПетков“ е [[Милан Дренчев].
На извънреден Възстановителен конгрес, проведен на 7 и 8 ноември 1992 г., свикан и организиран от ръководните органи на БЗНС-единен и БЗНС-"Никола Петков" е възстановено единството на земеделските сили и е прието възстановената върху основите на двете партии БЗНС-единен и БЗНС-"Никола Петков" организация да се върне към историческото си наименование Български земеделски народен съюз. Считано от влизане в сила на съдебното решение, с което се вписват приетите на конгреса решения, е налице една партия – [[Български земеделски народен съюз]], с абревиатура [[БЗНС]]. Партията се представлява от главен секретар [[Анастасия Димитрова-Мозер]] до 1996 г.
По решение на Управителния съвет на БЗНС, на 24.08.1996 г. за главен секретар на [[БЗНС]] е избран [[Георги Пинчев]].
 
ПрезНа същатаизвънреден годинаконгрес, епроведен регистриранана нова15 политическаи партия16 -февруари БЗНС-"Народен1992 съюз"г., сза нов главен секретар е избрана [[Анастасия Димитрова Мозер]].
 
На извънреден Възстановителенвъзстановителен конгрес, проведен на 7 и 8 ноември 1992 г., свикан и организиран от ръководните органи на БЗНС-единен„БЗНС единен“ и БЗНС-"„БЗНС Никола Петков"Петков“ е възстановено единството на земеделските сили и е прието възстановената върху основите на двете партии БЗНС-единен и БЗНС-"Никола Петков" организация да се върне към историческото си наименование Български земеделски народен съюз. Считано от влизаневлизането в сила на съдебното решение, с което се вписват приетите на конгреса решения, е налице една партия – [[Български земеделски народен съюз]], с абревиатура [[БЗНС]]. Партията се представлява от главен секретар [[Анастасия Димитрова-Мозер]] до 1996 г.
БЗНС се явява на парламентарните избори през 2005 година като част от коалиция [[Обединени демократични сили]], а БЗНС-"Народен съюз" се явява на същите парламентарни избори като част от коалиция Български народен съюз. Депутати в 40 ОНС са Георги Пинчев, Анастасия Мозер и Венцислав Върбанов.
 
По решение на Управителния съвет на БЗНС, на 24.08. август 1996 г. за главен секретар на [[БЗНС]] е избран [[Георги Пинчев]].
На изборите за местна власт през октомври 2007 г. БЗНС с главен секретар Георги Пинчев и БЗНС-НС с председател Анастасия Мозер и главен секретар Венцислав Върбанов се явяват заедно като политическа партия Български земеделски народен съюз с абревиатура БЗНС.
 
През същата година е регистрирана новата политическа партия „[[БЗНС - Народен съюз]]“ (съкратено „БЗНС-НС“) с главен секретар Анастасия Димитрова Мозер.
[[Категория:Български политически партии]]
 
БЗНС се явява на парламентарните избори през 2005 година като част от коалиция [[Обединени демократични сили]], а БЗНС„БЗНС -" Народен съюз"съюз“ се явява на същите парламентарни избори като част от коалиция „[[Български народен съюз]]“. Депутати от тези партии в 40 ОНС са Георги Пинчев, Анастасия Мозер и Венцислав Върбанов.
 
На изборите за местна власт през октомври 2007 г. БЗНС с главен секретар Георги Пинчев и БЗНС-НС с председател Анастасия Мозер и главен секретар Венцислав Върбанов се явяват заедно като политическа партия ''Български земеделски народен съюз'' с абревиатура БЗНС.
 
[[Категория:Български политическиземеделски партиинароден съюз]]