Разлика между версии на „Представителна демокрация“

допревеждане на части, препратки // {{Превод от|en|Representative democracy|399166286}}
(чак противоположни :), малки)
(допревеждане на части, препратки // {{Превод от|en|Representative democracy|399166286}})
{{експерт|политология}}
'''Представителната демокрация''' е [[форма на държавно управление]], основаваносновавана на принципа наза избораизбор на личности, които да представляват хората .
 
ПриПредставителите представителнатаформират демокрацияза сеопределен формира[[мандат]] независим управляващ орган (за определен избирателен период), натоварен с отговорността да действа спoред интересите на гражданите; като не е задължително да действатдейства според техните желания.
 
Представителната демокрация, която набляга на индивидуалнатасвободите свободана еиндивида, се нарича [[либералнаталиберална демокрация]] (''liberal democracy''). Тази, която не го прави, се енарича [[нелиберална демокрация]] (''illiberal democracy''). Съобразяването с индивидуалните свободи не е задължително при представителната демокрация.
 
В нашисъвременните дни, в [[либералнителиберални демокрации]], представителите обикновено се избират вна многочестни партийнаи система,свободни която[[многопартийна се счита за честна исистема|многопартийни]] свободнаизбори. СилатаВластта на представителната демокрация представителите в либералната демокрация обикновено е конституцията,ограничена коятоот да[[конституция]]та или от ограничавадруги власттамерки за балансиране на представителите.представителството, като:
* [[Разделение на властите|независима]] [[съдебна власт]], в чиито правомощия е да обявава дадени законодателни актове за противоконституционни (например [[Конституционен съд]], [[Върховен съд]]),
* някои мерки в духа на [[съвещателна демокрация|съвещателната демокрация]] (например Кралски комисии, {{lang-en|Royal Commissions}}) или граждански инициативи, [[референдум]]и <!-- избори при отзоваване на избраници (recall elections)? -->. При все това, тези мерки не винаги са обвързващи и обикновено изискват някои законодателни действия, а правната власт обикновено остава изцяло на страната на представителите.
* В някои случаи, при двукамарните законодателни органи има „горна камара“ от представители, които не се избират пряко, както е Канадския сенат, създаден по модела на британската [[Камара на лордовете]].
 
В много представителни демокрации — ([[Австралия]], [[Канада]], [[Великобритания]]), народните представители най-често се избират чрез избори с мнозинство, състоящо се от онези, които едновременно имат право да гласоподават и фактически упражняват това си право. Кандидатът има мнозинство, когато той или тя е получил повече гласове, от който и да е друг кандидат., Некато не е задължително одобрениетотова да еса надхвърлилповече от 50-процентната бариера% от всички гласували. Не е такъв случаят в Австралия, обаче, където представителите се избират чрез система на [[преференциално гласуване]] и се изисква подкрепа от над 50% от гласоподавателите, за да бъде избран кандидатът.
 
При все че в съществуващите представителни демокрации се провеждат [[избори]] за излъчване на народни представители, на теория съществуват и други методи, например избор чрез жребий ({{lang-en|sortition}}), който е по-тясно свързан с пряката демокрация.
В Австралия обаче представителите се избират чрез система на [[преференциално гласуване]] и се изисква подкрепа от над 50% от гласоподавателите, за да бъде избран кандидата.
 
== Вижте ощесъщо ==
* [[Пряка демокрация]]
 
{{Превод от|en|Representative democracy|399166286}}
 
[[Категория:Демокрация]]