Разлика между версии на „Право на Европейския съюз“

редакция без резюме
:Правото на ЕС не бива да се бърка или смесва с [[Европейско право|Европейското право]]
[[Картинка:Flag of Europe.svg|thumb|300px|ФлагътЗнаме на ПАСЕЕС]]
'''Правото на Европейския съюз''' е уникална [[система на правото|автономна система]], имаща [[наддържавност|наддържавен характер]] за страните-членки. Системата на правото на ЕС се състои от йерархично организирани [[правна норма|правни норми]], непосредствено приложими във всяка държава-членка.
 
== Източници на правото на ЕС ==
[[Източник на правото|Източниците на правото]] в ЕС се разделят най-общо на две групи според начина на създаването им :
* първично (оригинерно) право и
* вторично (производно) право.
 
 
== Вторично право на ЕС ==
'''Вторичното право на ЕО и ЕС''' обхваща приетите:
* ''Регламенти'' съдържащи [[правна норма|норми]] с общ характер. Те са с задължителен характер в своята цялост. Регламентите се прилагат пряко, т.е. не е необходимо да се транспонират в националното законодателство. С влизането си в сила, те стават действащо право върху цялата територия на ЕС;
* ''[[Директива (Европейски съюз)|Директиви]]''те обвързват всяка държава-членка само по отношение на резултата, който трябва да бъде постигнат, т.е. те са целеви [[акт]]ове. Националният законодател избира с какви средства и под каква форма да постигне искания от директивата резултат. Директивата не е акт с пряко приложение и за да породи действие във вътрешния [[правов ред]] на държава-членка е необходимо директивата да бъде транспонирана в националното законодателство;