Разлика между версии на „Европейски съвет“

м
форматиране: 3x дълго тире, 2x интервали, год.→г., заглавие-стил (ползвайки Advisor.js)
м (форматиране: 3x дълго тире, 2x интервали, год.→г., заглавие-стил (ползвайки Advisor.js))
'''Европейският съвет''' (''European Council''; неформално название "среща на върха на ЕС", ''EU summit'') се състои от ръководителите на правителствата на страните-членки, който подпомага [[Съвет на Европейския съюз|Съвета на Европейския съюз]] в разработването на общите политики на високо ниво. Европейският съвет определя общите политически насоки и приоритети на Европейския съюз.
 
== Статут ==
Съгласно Договора от Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. и влязъл в сила на 1 декември 2009 г., Европейският съвет е с ранг на институция - — той е една от 7-те водещи институции на ЕС наред със: [[Съвет на Европейския съюз|Съвета на Европейския съюз]], [[Европейски парламент|Европейския парламент]], [[Европейска комисия|Европейската комисия]], [[Съд на Европейския съюз|Съда на Европейския съюз]], [[Европейска сметна палата|Европейската сметна палата]] и [[Европейска централна банка|Европейската централна банка]]. Според член 15 от Договора за Европейския съюз (1-ва част от Договора от Лисабон) Европейският съвет дава на Съюза необходимите импулси за неговото развитие и определя общите политически цели за това развитие. В този смисъл срещите на върха са предимно с политически характер.
 
==Компетенции и функции==
 
==Състав и действие==
Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите-членки, председателя на Европейския съвет и председателя на Комисията. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност също участва в неговата работа. Когато дневният ред го налага, членовете на Европейския съвет могат да решат да бъдат подпомагани от по 1 министър - — на външните работи, а понякога и на финансите и на икономиката, а що се отнася до председателя на Комисията - — от 1 член на Комисията. Европейският съвет избира своя председател с квалифицирано мнозинство. Мандатът му е 2 годг. и половина и може да бъде подновен еднократно. Настоящ председател на Европейския съвет е [[Херман ван Ромпьой]].
 
Европейският съвет обикновено се произнася с [[консенсус]]. В някои случаи той се произнася с единодушие или с квалифицирано мнозинство, в зависимост от разпоредбите на Договора. Заседава 2 пъти на 6 мес., като се свиква от неговия председател. Когато обстоятелствата го налагат, председателят свиква извънредно заседание на Европейския съвет.
 
==История==
Европейският съвет е създаден с решение на конференцията на главите на правителствата на тогавашната [[Европейска общност]] през декември 1974 г. в [[Париж]]. Инициативата е на [[Валери Жискар д'Естен]] и [[Хелмут Шмит]], които предлагат да се институционализират срещите на най-високо ниво на страните-членки, които дотогава са провеждани нередовно, по молба на някоя от страните. Първоначално е решено срещите на върха да се провеждат 2 пъти годишно, понастоящем те се провеждат 4 пъти годишно и се организират от [[Председателство на Съвета на ЕС|председателството]] на Съвета.
 
Европейският съвет е споменат за първи път в правната рамка на Европейския съюз в Договора от [[Амстердам]], а Договорът от [[Маастрихт]] му отделя специална глава.
* [http://www.europarl.europa.eu/summits/index.htm Списък на срещите на върха от 1985]
* [http://aei.pitt.edu/summit_guide.html Университет в Питсбърг - Архив по европейска интеграция - Срещи на върха]
* [http://www.ena.lu?lang=2&doc=5633 Европейски съвет от European Navigator]
* [http://www.evroportal.bg/article_view.php?id=720516 Информация за Европейския съвет от evroportal.bg]