Разлика между версии на „Полимер“

м
форматиране: 3x интервали (ползвайки Advisor.js)
м (форматиране: 3x интервали (ползвайки Advisor.js))
'''Полимерите''' са високомолекулни съединения, [[Молекула|молекулите]] на които се състоят от голям брой повтарящи се атомни групи, свързани помежду си с ковалентни химични връзки. Самите им молекули, наречени [[макромолекула|макромолекули]] заради големия си размер, са изградени от многократно повтарящи се елементарни звена. Броят на мономерните[[мономер]]ните звена в макромолекулите характеризира степента на полимеризация. В зависимост от нея биват: синтетични смоли или олигомери. Смолите са твърди или полутечни аморфни органични вещества с неголяма молекулна маса, способни при преработка да се превръщат в нетопими и неразтворими вещества. Полимерите, изградени от еднакви мономерни звена, се наричат хомополимери. Когато във веригата на макромолекулите се съдържат различни мономерни звена, полимерите се наричат съполимери.
Думата "полимер" идва от гръцките поли - много, и мерос - части. Терминът е създаден от шведския учен Якоб Берцелиус.
 
*Естествени – от растителен (целулоза, [[Каучук|каучук]]), животински и минерален (колофон) произход;
*Изкуствени – получени чрез преработка на природни високомолекулни съединения (вискоза);
*Синтетични – получени чрез синтез от нискомолекулни вещества.
Синтетичните полимерни материали ([[Пластмаса|пластмаси]] и каучуци) се срещат във всички области на техниката и бита и заместват не само „естествените” материали като дърво, кожа, памук, коприна, стъкло и метали, но притежават предварително зададени свойства, които естествените материали не проявяват. Докато в миналото предимствата им са били определяни в сравнение с естествените материали, сега те се разглеждат като отделна група материали със самостоятелни свойства.
 
- Според състава:
 
== Получаване ==
- Чрез Полимеризацияполимеризация:
Полимеризацията е бърз процес, при който полимерната верига се образува чрез последователно присъединяване на молекулите на един или няколко мономера към нарастващ активен център. Осъществява се чрез разкъсване на ненаситени връзки или циклични съединения.
За разлика от поликондензацията, в реакционната смес присъстват само мономер и полимер.
*Чрез емулсия;
*Чрез разтвор.
- Чрез Поликондензация:
Поликондензацията е бавен процес извършващ се на степени, като при всяка от тях се получават трайни междинни съединения, който могат да бъдат изолирани.