Разлика между версии на „Causa donandi“

93 байта изтрити ,  преди 8 години
{{обработка|форматиране, ясно определение на субекта на статията}}Престационният характер на един акт, преставляващ '''Кауза донанди''' ([[латински]]: [[Causa Donandi]]) е именно действието ''Donandi Causa'', когато волезаявителя не преследва изпълнението на известно задължение или придобиване на нечие имущество, акции или облигации, а именно цели да достави имуществена полза ( Animus Donandi )<ref>Учебник по българско гражданско право, Том II, част II, Ст. Главанаков, 1930г1930&nbsp;г.</ref> някому без да търси насрещно действие (еквивалент) за себе си. ''Causa Donandi'' свършва там, където започват ''Causa Solvendi'' и ''Causa Acqvirendi''. Само по себе си ''Causa Donandi'' е действието на възможно и реализуемо, окончателно предоставяне (вливане) на безвъзмездно даденото в патримониумът на получателя<ref>Облигационно право, Поля Голева</ref>.
Договорът за дарение изисква единство на две насрещни волеизявления съгласно общите договорни правила и не би могло да се говори за реализирано и осъществено ''Donatio'' <ref>Облигационно право, Хайнрих Тице, 1933г1933&nbsp;г.</ref>при липса на съгласие от насрещната страна ( Neque donationem sine acceptione intellegi passe)<ref>Гражданско право. Обща теория за задълженията и договорите, Бодри-Лакантинери,1920г1920&nbsp;г.</ref>. Causa Donandi няма да има,когато липсва съгласието на дарения ( expresis verbis ).
Безвъзмездния характер на Causa Donandi и силата на едностранната правна сделка бихме могли да открием и в сега действащия ЗЗД, чл. 225-227. При това, Donatio е договор, при който е допустима отмяна, като условията при които тази хипотеза би се проявила са [[numerus clausus]].<ref>Общо учение за облигационното право, Александър Кожухаров</ref>
 
'''''Modus'''''. Съществуват някои модалитети, под чиято тежест дарението може да съществува. Donatio Sub Modo.<ref>Марсел Планиол, Елементарно ръководство по Гражданско право. Второ издание, 1930г1930&nbsp;г.</ref>
'''''Modus'''''. Съществуват някои модалитети, под чиято тежест дарението може да съществува. Donatio Sub Modo.<ref>Марсел Планиол, Елементарно ръководство по Гражданско право. Второ издание, 1930г.</ref>
 
Все пак, тежестта не може да се приравнява на правно задължение, това би трансформирало Causa Donandi в двустранен договор, след като е уговорен modus. Допустимо е modus-ът да представлява стипулация в полза на трето лице.
<references />
 
[[Категория:Право]]
[[Категория:Гражданско право]]
[[Категория:Облигационно право]]
[[Категория:Латинска правна терминология]]