Разлика между версии на „Димитър Денков“

енциклопедизиране
(енциклопедизиране)
| описание = български философ
| роден-дата = {{дрг|1956|3|5}}
| роден-място = [[София]], [[НРБ|България]]
}}
 
'''Димитър Ангелов Денков''' е преподавател по история на [[философия]]та в катедри “История„История на философията” и “Европеистика”„Европеистика” във Философски факултет на [[СУ|Софийския университет Св„Св. „КлиментКлимент Охридски“]]. От октомври 2011г2011 г. е Декандекан на ФилософскиФилософския факултет на СУ.
 
== Биография ==
През 1973-1985 година е агент на [[Държавна сигурност]] под псевдонима Ваклинов.<ref>{{cite web | publisher = Република България. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия | year = 2012 | url = http://www.comdos.bg/media/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/327-%D0%A1%D0%A3-%D0%9A%D0%BB.-%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8.doc | title = Решение № 327/ 14.03.2012 г. | format = DOC | work = comdos.bg | pages = 7-8 | accessdate = 2012-03-15}}</ref>
Димитър Денков завършва [[91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“|Немската езикова гимназия]] в София (1975). Следва военно образование в НШЗО „Хр. Ботев“ – офицер от мотострелкови войски (1975–1977). Завършва философия в СУ „Св. Климент Охридски“ (1977-1980), а след това и следдипломна специализация (философия и социология на знанието) все в СУ (1980–1981).
 
Докторска специализация в [[Лайпцигски университет|Лайпцигския университет]] (при проф. В. Йопке и проф. Х.- М. Герлах, немски екзистенициализъм) (1983–1984). Хабилитационна специализация (при проф. Г. Петрович и доц. Л. Веляк, онтология и практика) в Zagrebacko sveuciliste (1987–1988).
{{Обработка|форматиране, препратки}}
 
Става кандидат на философските науки (доктор) с дисертация на тема „Мартин Хайдегер. Онтология на трагичното“ (рецензенти: проф. Ат. Натев и доц. Зл. Стоянов) (1987). Специализация във Wissenschaftskolleg в Берлин (проф. [[Атанас Натев]]) (1991). Хабилитация по история на философията: „Авторитетите във философията“ (рецензенти: проф. [[Иван Стефанов (философ)|Ив. С. Стефанов]] и доц. Ас. Давидов) (1992).
== Образование ==
 
* 1963 - 1975 – начално, основно и средно (немска езикова гимназия);
През 1973-1985 година е агент на [[Държавна сигурност]] под псевдонима Ваклинов.<ref>{{cite web | publisher = Република България. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия | year = 2012 | url = http://www.comdos.bg/media/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/327-%D0%A1%D0%A3-%D0%9A%D0%BB.-%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8.doc | title = Решение № 327/ 14.03.2012 г. | format = DOC | work = comdos.bg | pages = 7-8 | accessdate = 2012-03-15}}</ref>
* 1975 – 1977 – военно образование в НШЗО “Хр. Ботев”– офицер от мотострелкови войски;
* 1977 - 1980 – философия в СУ “Св. Климент Охридски” (СУ);
* 1980 – 1981 – СУ, следдипломна специализация (философия и социология на знанието);
* 1983 – 1984 – Universit?t Leipzig, докторска специализация (при проф. В. Йопке и проф. Х.- М. Герлах, немски екзистенициализъм);
* 1987 – 1988 – Zagrebacko sveuciliste, хабилитационна специализация (при проф. Г. Петрович и доц. Л. Веляк, онтология и практика);
* 1987 – кандидат на философските науки (доктор): “Мартин Хайдегер. Онтология на трагичното”;(рецензенти: проф. Ат. Натев и доц. Зл. Стоянов)
* 1991 – специализация във Wissenschaftskolleg, Berlin (проф. Ат. Натев);
* 1992 – хабилитация по история на философията: “Авторитетите във философията”. (рецензенти: проф. Ив. С. Стефанов и доц. Ас. Давидов)
 
== Публикации ==
'''Монографии, учебници, учебни пособия:'''
* 2005 - ''Въведение във философията'' – монография (под печат)
* 2002 - “17''17 юни на Симеон Сакскобурггоски”,Сакскобурггоски''. ИК “Захари Стоянов”,„Захари Стоянов“
* 2002 - “Философия”''Философия'' – учебник за XI клас (преработено издание в съавторство с Ев. Варджийска), Просвета
* 2001 - “Философия”''Философия'' – учебник за XI клас (в съавторство с Ев. Варджийска)
* 2001 - “Ромските''Ромските училища в България – 2001”2001'' ( в съавторство с Е. Станоева и В. Видински), Фондация “Отворено„Отворено общество”общество“ (на бълг. и английски)
* 2001 - ''Die Philosophie in Deutschland'', Sammelband (mit Chr. Todorov, St. Jotov), Braunschweig-Sofia
* 1994 - “Основни''Основни положения към Логиката на Кант”,Кант''. Гал-Ико, София
* 1993 - “Авторитетите„Авторитетите във философията”,философията“. във“Философия”- Във: ''Философия'', учебник за средно училище (съавт. Л. Сивилов, Л. Кючуков), БИС, София
* 1992 - “Мартин''Мартин Хайдегер. Онтология на трагичното”,трагичното''. СУ, София, 1992
* 1987 - “Димитър''Димитър Михалчев. Историко-философски портрет”,портрет''. СУ, София
 
'''По-важни статии:'''
* 2004 - Co„Co-agitatio des ego im Weltbild. Bemerkungen zu Heideggers Bestimmung der Neuzeit,Neuzeit“. - inВ: ''Die Geschichtlichkeit des philosophischen Denkens'', Изток-Запад, София
* 2004 - Хипертетичната„Хипертетичната функция на философията и етическото,етическото“. - В: сб. ''Пътища на философията в съвременния свят'' (съст. Ив. Райнова и др), BPC&IAF, София
* 2000 - Натрапчивото„Натрапчивото отсъствие на аура,аура“. - вВ: сб. ''Медии и Преходпреход'' (съст. Л. Деянова и др.), София
* 1999 - Die„Die Hyperthetische Funktion der Philosophie und das Ethische,Ethische“. - inВ: ''Ethik und Religion im Werk L. Wittgensteins'' (Hrsg. P. Kampits u.a.), Wien
* 1998 - Преводът„Преводът – един донякъде преводачески проблем,проблем“. - сп. ''Летература'', бр. 17
* 1997 - Nietzsche„Nietzsche Bilder in Bulgarien. Zur Ph?nomenologiePhaenomenologie der kompilativen KulturKultur“, in IWM-Working papers N. 6 [(www.univie.ac.at/iwm/workpap/denkov.htm)]
* 1997 - Към„Към историята наидеологическата мода в България: расизмът,расизмът“. в-В: сб. ''Приобщаване и еманципация. Встъпителни студии върху немската култура в България'' (съст. Ат. Натев), КМ, София
* 1994 - Die„Die hyperthetische Funktion der Metaphysik,Metaphysik“. in- ''Mesotes'', 2/1994
* 1992 - Монадите„Монадите в културата,културата“. - сп. ''Философия'', бр. 5
* 1991 - Смисъл„Смисъл и значение от феноменологическо гледище,гледище“. - сп. ''Философски преглед'', бр. 1
* 1991 - Що„Що е хипертеза?,“. - сп. ''Философия'', 1
* 1986 - Път„Път в полето. Коментар, без който не може,може“. - сп. ''Философска мисъл'', бр. 8
* 1985 - Неюбилейно„Неюбилейно за просветителя. Коментар към Кантовия Отговор на въпроса “Що„Що е Просвещение?”,“. - сп. ''Философска мисъл'', бр. 12
* 1983 - Коментар„Коментар към превода на Що„Що е метафизика? на М. Хайдегер,Хайдегер“. - сп. ''Философска мисъл'', бр. 5
* 1983 - Смисъл„Смисъл и текст при четенето на Маркс: два примера,примера“. - сп. ''Философска мисъл'', бр. 3
* 1981 - Франц„Франц Брентано за отношенията,отношенията“. - сп. ''Философска мисъл'', бр. 12
 
== Бележки ==
* [http://forum.uni-sofia.bg/filo/display.php?page=users&user_ID=116 Димитър Денков в сайта на Философския факултет]
 
{{DEFAULTSORTСОРТКАТ:Денков, Димитър}}
 
{{DEFAULTSORT:Денков, Димитър}}
[[Категория:Български философи]]
[[Категория:Сътрудници на Държавна сигурност]]
[[Категория:Възпитаници на Софийския университет]]
[[Категория:Преподаватели в Софийския университет]]
[[Категория:Родени в София]]