Разлика между версии на „Неръждаема стомана“

копирано http://forums.data.bg/index.php?showtopic=2106027
(копирано http://forums.data.bg/index.php?showtopic=2106027)
Названието 18/10 е преди всичко търговско. Стандартизираното название на популярната стомана 18/10 е
''steel grade 304'' – наименование, с което е вписана в каталозите. ''Steel grade 304'' може да съдържа 18-20 % хром и 8-10 % никел. Повишаването на съдържанието на никел повишава качеството и устойчивостта на стоманата, но също и цената. Висококачествените стомани съдържат 10 % никел. За снижаване на разходите производителите използват най-ниския клас стомана от този тип, примерно със съдържание на никел 8,2 %, което обаче е достатъчно за да могат да нарекат стоманата 18/10. Затова често разликата в качеството между стомани 18/8 и 18/10 е минимална.
 
КАКВО Е НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
 
Неръждаеми стомани наричаме група корозионно устойчиви високотемпературни стомани. Обикновената стомана реагира с вода и образува железен оксид(ръжда), който няма предпазваща сила и в течение на времето цялото парче стомана би се превърнало в ръжда. Съдържанието на хром над 10% в неръждаемата стоманата гарантира образуването на покритие от хромов окис, което предпазва в много голяма степен стоманата от по-нататъшна корозия.
В по нататъшното изложение ще използваме означенията на стоманите съгласно стандарта на AISU.
 
ВИДОВЕ НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНИ
 
Основните съставки на неръждаемите стомани са желязо (Fe) и хром (Cr). Това е най-простата по състав неръждаема стомана, която се нарича феритна, тъй като нейната кристална структура се нарича ферит. Тя притежава магнитни свойства както въглеродните стомани. Най-използваната стомана от този тип е 430. Намира приложение в съдомиялните и сушилните напр. Тя е най-евтина от неръждаемите стомани но трудно се формова и заварява.
 
Ако повишим съдържанието на въглерод в неръждаемата стомана и я закалим ще получим мартензитна неръждаема стомана. Марка 420 е типичен представител на този тип стомани. Използва се за остриета и лагери. Много здрава и твърда стомана, но се формова и заварява изключително трудно. Притежава магнитни свойства.
 
Голяма част от неръждаемите стомани съдържат никел. Той се добавя по много причини, но основно за да промени феритната структура в аустенитна. Аустенитните неръждаеми стомани са жилави и ковки и лесно се формоват и заваряват. Те не притежават магнитни свойства в закалено състояние. Най-типичен пример е стомана марка 304 – най-използвания вид неръждаема стомана в света. Нейния подвид с по-ниско съдържание на въглерод 304L се предпочита в корозионни среди, където са необходими и заварки. Аустенитните неръждаеми стомани имат много широко приложение в кухненски уреди и мивки, фасадни елементи, химическата индустрия и др.
 
За повишаване на корозионната устойчивост на неръждаемите стомани се добавя Молибден. Той предпазва най-вече от корозията предизвиквана от силно агресивния хлориден йон, съдържащ се в солените разтвори като морската вода. Ако добавим 2-3% Молибден кум 304 и 304L получаваме 316 и 316L. Те се използват най-широко в детайли подложени на въздействието на морето. Теса и киселинноустойчиви сплави и намират много широко приложение и в химическата, корабостроителната и строителна индустрии.
 
Неръждаемата стомана която съдържа 50% феритна и 50% аустенитна структура се нарича дуплекс неръждаема стомана. Поради смесената си структура тя е по-устойчива на междукристална корозия предизвикана от топла вода съдържаща хлоридни йони. Най-използваната дуплекс неръждаема стомана е 2205, която намира приложение за резервоари за гореща вода напр.
 
Азот (N) се добавя в някои неръждаеми стомани, но е особено важен като добавка на дуплекс неръждаемите стомани. Той въздейства подобно на никела и молибдена взети заедно, но увеличава и якостта на сплавта. Стоманата марка 2205, която съдържа 0.15% азот има два пъти по голяма здравина на огъване в сравнение с 316L. Използва се главно за резервоари на танкери превозващи химически активни течности, където е важна корозионната устойчивост и здравина. Намира приложение и в строителната индустрия като компоненти за стъклени фасади, където здравината позволява да се намалят размерите на свързващите детайли и фасадите да изглеждат по леки и прозрачни.
 
Има още една група неръждаеми стомани – дисперсно закалени неръждаеми стомани. Те се отличават с изключителна якост постигната с добавяне на мед например в процеса на топлинна обработка. Най-общо те имат малко по висока корозионна устойчивост от мартензитните неръждаеми стомани и са широко използвани в космическата и отбранителна индустрии. Намират приложение и като оси на помпи. Типичен представител е 17-4PH.
 
В допълнение на тези най-използвани видове неръждаеми стомани ще посочим и някои специализирани видове с повишена корозионна устойчивост и якост. Сплавта 904L е изключително устойчива на сярна киселина, а сплавите 254 ( с 6% съдържание на молибден) и супер дуплекс сплавта 2507 са устойчиви на морска вода подложени на високо налягане на големи дълбочини.
 
ВНИМАНИЕ!
 
Въпреки изключителната устойчивост на неръждаемите стомани към корозия, те не са универсално приложими и вечни във всички реактивни среди. Подложени на високи налягания или температури, държани в продължителен контакт с вода съдържаща хлорни йони или в други химически активни разтвори те също се окисляват.
 
Видът на корозията при тях, обаче, е съвсем различен от този на обикновените въглеродни стомани. При неръждаемите стомани няма да откриете окислено покритие по цялата повърхност, а по-скоро язви, пукнатини, хлътвания. За предпазване от негативните ефекти на корозията е необходимо да познавате добре сплавта, от която е направено Вашето изделие и да го използвате и съхранявате в подходящи за него условия.
 
== Източници ==