Разлика между версии на „Нов драматичен театър „Сълза и смях““

махам твърдения без източник
(махам твърдения без източник)
(махам твърдения без източник)
1998 година със заповед актьорския щат е съкратен и театърът става открита сцена. НДТ "Сълза и смях" е превърнат в юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредит към Министерството на културата.
Театър със статут на "Открита сцена - продуциращ център, без щатна актьорска трупа. 27.07.2010 година излиза постановление за закриването и превръщането на "Сълза и смях" в сцена на Народния театър.
 
== 2012 - 2013 година ==
 
НДТ "Сълза и смях" се появява отново на българския театралния афиш, като феникс от пепелта. След целенасочена политика за ликвидацията му, театъра успешно беше заличен от регистрите, но от 12.03.2012 г., благодарение на актьора Емил Емилов{{кой}}, него отново на ул. ,,Цар Самуил''. Януари 2013г. председателя на НЧ,,Природа и наука1938'' Александър Хаджихристов изхвърля Театъра и театралната школа към него и забранява да се развива каквато и да е дейност в салона на читалището... 31.01.2013г. четвъртък в 12.30h, НДТ"Сълза и смях" отново е регистриран в Министерство на културата от директора на театъра Емил Емилов, който му намира НОВ дом и от 31.03.2013г. се помещава на адрес бул.,,Евлоги и Христо Георгиеви" ''№ 169 (юр. адрес ул. "Върбица" №12). Салона е осигурен от фирма ,,Ренесанс" ''AД.{{източник}}
 
== Директори на театъра ==