Иван Попхристов: Разлика между версии

В началото на 1868 г. става инструктор на записалите се българчета-доброволци в четата на [[Хаджи Димитър]] и [[Стефан Караджа]] по оръжезнание, стрелба и водене на военни действия. Хаджи Димитър открива в лицето на младежа един изключителен патриот, отлично владеещ военното изкуство и веднага му предлага да стане член на неговата чета. Ванката приема, става писар и трето по важност лице в четата след двамата войводи. Написва "Закон" за управление на четата.
 
Освен като четник, той се изявява и като публицист. – редовенРедовен сътрудник на вестник „[[Народност (вестник)|Народност]]“, орган на [[Таен централен български комитет|Тайния революционен комитет]] в [[Букурещ]]. Вестникът е бил редактиран от вуйчотовуйчо на Ванкатаму [[Иван Грудов]], съвместно с [[Иван Богоров]] и [[Иван Касабов]].
 
== Други трудове ==