Разлика между версии на „Циганско градище“

м
(+ без категория и без източници)
 
Благодарение на факта, че се намира в гранична зона района около върхът е бил сравнително защитен от човешка намеса и флората и фауната са изключително запазени и богати. В района на връх “Циганско градище” е най-голямата популация на цветето-ендемит “Родопски крем”, което е и една от причините местността да попадне в зоната “Натура-2000” под обозначението BG0000372 съгласно Директива за хабитатите 92/43/ЕЕС от 11/2006г.
 
[[Категория:Община Рудозем]]