Разлика между версии на „Беларуски език“

== Граматика ==
Белоруският език използва кирилицата, в по-ранни периоди също така е била употребявана латиницата (т.нар. łacinka), както и (за кратък период) арабска писменост, използвана от заселилите се в страната татари, които и след загубата на татарския и възприемането на белоруския език продължили да използват арабска писменост.
В белоруската правописна норма на кирилица е силно застъпен фонетичният принцип. При него се отразяват задължително в писмен вид някои характерни източнославянски фонетични особености, типични и за руския език, напр. т. нар. "акание" или изговор на етимологично праславянско *О като А в неударена позиция.<ref>''Судник М. Р.'' Белорусский язык (Лингвистический энциклопедический словарь. Москва, 1990 г. - С. 71-72) http://tapemark.narod.ru/les/071f.html</ref>Точно тази особеност на белоруския правопис е и косвената причина за двоякото изписване на названията "белорусин/беларусин" и "белоруски/беларуски" на български.
 
== Речник ==