Разлика между версии на „Генерична търговска марка“

м
(== Генерични наименования на лекарствата ==)
 
== Правни положения ==
Без значение дали една марка се идентифицира от обществото като генерична или не, носителят на марката може да приложи правата на собственост над марката, които я съпътстват в регистрацията ѝ, дотогава докато марката продължава да идентифицира изключително собствениканего като търговскиятърговски източник на съответните продукти и услуги. Ако марката не изпълнява тази съществена разпознавателна функция и ако вече няма правно основание за предявяване на права над марката, марката може да се превърне в генерична.
 
В много правни системи (например [[САЩ|американската]], но не и [[Германия|немската]]) генеричната марка влиза в състава на [[обществено достояние|общественото владениедостояние]] (public domain) и може да бъде търговски експлоатирана от всекиго. Въпреки това в немското (и европейското) право, съществува възможността търговска марка да стане отменимо генерично понятие.
 
Процесът, с който правата над марка намаляват или се губят в резултат от масовата употреба на името в пазарното пространство, в английски източници може да се срещне като ''genericide'' (''генерицид'' — [[малапропизъм]], съставен по аналогия например с други думи, например ''геноцид''). Това обикновено се случва в следните ситуации:
* изминал е известен период от време, през който марката не е била използвана като търговска марка, т.е. изрично не е идентифицирала продукти или услуги на дадена компания);
* марката напълно е изпаднала от употреба;
Когато дадена търговска марка бива асоциирана с пазарно нововъведение, е удачно собственикът на марката да измисли и генеричен термин за продукта, чиято употреба в описателен контекст да не "затъмни" употребата на търговската марка.
 
Тогава когато една търговска марка се използва като генерична, е необходимо собствениците ѝ проактивно да предприемат проактивно специални мерки по опазването на изключителните права над марката. Компанията Xerox например провежда широка [[връзки с обществеността|PR]] кампания по налагане сред клиентите си на термина "фотокопиране", вместо "ксерокопиране", въпреки че в българския, [[руски език|руския]] и [[румънски език|румънския]] употребата на марката все пак е успяла да стане генерична.
 
== Запазени географски означения ==