Разлика между версии на „Държавно устройство на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия“

 
====Шотландско правителство====
Шотландското правителство отговаря за всички въпроси, които не са запазен прерогатив на парламента на Обединеното кралство според Закона за Шотландия от 1998 ({{lang-en|Scotland Act 1998}}. Това са например здравеопазването, образованието, правосъдието, селските въпроси и транспортът. Правителството управлява годишен бюджет от над 25 милиарда паунда<ref>[http://www.scotland.gov.uk/About/ About the Scottish Executive], Scotland.gov.uk</ref>
 
Правителството се оглавява от Първи министър на Шотландия и е съставено от министри с определени ресори. Първият министър се номинира от Парламента на Шотландия, но се назначава от монарха. След това той назначава министрите (наричани секретари ({{lang-en|Cabinet Secretaries}}) и заместник-министрите, всички подлежащи на одобрение от Парламента. Първият министър, министрите, Лорд-адвокатът ({{lang-en|Lord Advocate}}) и главният прокурор ({{lang-en|Solicitor General}}) съставят шотландската изпълнителна власт и се наричат колективно „шотландски министри“.
<!-- The Scottish Government is responsible for all issues that are not explicitly [[Reserved matters|reserved]] to the [[United Kingdom Parliament]] at [[Palace of Westminster|Westminster]], by the [[Scotland Act 1998|Scotland Act]]; including [[NHS Scotland]], [[Education in Scotland|education]], [[Scots law|justice]], rural affairs, and [[Transport in Scotland|transport]]. It manages an annual budget of more than [[Pound Sterling|£]]25 billion.<ref>[http://www.scotland.gov.uk/About/ About the Scottish Executive], Scotland.gov.uk</ref> The government is led by the [[First Minister of Scotland|First Minister]], assisted by various Ministers with individual [[Ministry (government department)|portfolio]]s and remits. The [[Scottish Parliament]] nominates a Member to be appointed as First Minister by the [[Elizabeth II|Queen]]. The First Minister then appoints their Ministers (now known as Cabinet Secretaries) and junior Ministers, subject to approval by the Parliament. The First Minister, the Ministers (but not [[junior ministers]]), the [[Lord Advocate]] and [[Solicitor General for Scotland|Solicitor General]] are the Members of the 'Scottish Executive', as set out in the Scotland Act 1998. They are collectively known as "the Scottish Ministers". -->
 
====Уелско правителство====