Разлика между версии на „Дупнишки говор“

м
Премахнати редакции на LordBumbury (б.), към версия на 2A00:4802:260:0:0:0:0:92
м („в България“ вместо „у нас“.)
м (Премахнати редакции на LordBumbury (б.), към версия на 2A00:4802:260:0:0:0:0:92)
* Наличие на [[датив|дателно]] падежно окончание ''-ти'' при личните имена от м. р., завършващи на ''-о'' и ''-е'': ''Минчò''—''Минчòти'', ''дàдōме Минчòти колàта'' (дадохме колата на Минчо).
* Понякога съществителните в мн. число завършват на '''е''': ''пръсетене'' (пръстени).
* Частицата за пояснение на местоположението е винаги '''у''' освен при нормата в случаи като ''ву Българиянас'': ''у Дупница'' (в Дупница), ''у ВУЗ'' (във ВУЗ) ''у университет'' (в университет).
* Индивидуални различия при думите: ''модро'' (синьо), ''немой'' (недей), ''нога'' (крак), ''разбой'' (стан), ''кошуля'' (риза), ''жежок'' (горещ).
* Акцентни изоглоси: ''мèсо'' (месò), ''бèри'' (берѝ).