Разлика между версии на „Цинк“

6 байта изтрити ,  преди 2 години
Граматически и стилистически поправки
м (Премахнати редакции на LordBumbury (б.), към версия на Rumensz)
(Граматически и стилистически поправки)
 
== Получаване на цинк ==
Цинкът се получава от неговитесвоите сулфидни руди при металургична преработка. След обогатяване чрез [[флотация]] сфалеритасфалеритът се пържи, при което се получава цинков оксид (ZnO), съдържащ и [[кадмий]]:
::2ZnS + 3O<sub>2</sub> &rarr; 2ZnO + 2SO<sub>2</sub>
 
По-нататък ZnO може да се обработи по два начина:
* пирометалургияПирометалургия  редуциране с [[Каменни въглища|въглища]] ([[кокс]])
*:: ZnO + C &rarr; Zn + CO
*: Редукцията се извършва при висока температура и цинкът се отделя във вид на [[пара|па&#768;ри]]. При охлаждането може да стане окисляване на цинка вследствие на равновесието, което се установява при тези условия
*:: Zn + CO<sub>2</sub> &harr; ZnO + CO;.
*: За да се избегне това, охлажданетоцинковите напари цинковите парисе ставаохлаждат чрез впръскване на стопеноразтопено [[олово]]. Стопилките от двата метала не се смесват и при тези условия се получава цинк с чистота около 99%. Пречистването му става чрез [[вакуумдестилация]].
*хидрометалургияХидрометалургия  цинковияцинковият оксид се разтваря в разредена [[сярна киселина]] и се подлага на [[електролиза]].
*:Електролитът е [[цинков сулфат]], [[анод]]ите са оловни, а [[катод]]ите алуминиеви. Оловните аноди не се разрушават при електролизата, а отделеният върху алуминиевите катоди цинк лесно се отделя механически от тях. Поради значителният си парен натиск цинкът лесно се пречиства чрез [[дестилация]]. Така се получава метал с чистота 99,99%.
 
Кадмият често съпътства цинка в неговите руди. Двата метала могат да се разделят при дестилация, тъй като температурата на кипене на кадмия е по-ниска от тази на цинка. При хидрометалургичното получаване на цинка примесите от кадмий и мед попадат в разтвора като [[сулфати]]. При прибавянето към този разтвор на цинков прах цинкът редуцира кадмиевите и медните соли и се отделя т.нар. [[медно-кадмиев кек]]. При обработването му със сярна киселина (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) се получава разтвор на кадмиев сулфат (CdSO<sub>4</sub>), който се подлага на електролиза.
 
Взаимодействие на цинков оксид с киселинен оксид:
 
ZnO + SO<sub>3</sub> = ZnSO<sub>4</sub>
 
Анонимен потребител