Разлика между версии на „Софрата“

== Описание и особености ==
 
Най-голямото и сложно устроено скално светилище е известното в регионатози район на Стара Планина е "Софрата на [[Вълчан войвода]]", заради много популярната легенда за прочутия войвода и неговите съкровища. ПредполагаНаименованието се, че светилището е използваноидва от местните тракийски племена като едновременно с това е служело за астрономическа обсерватория.
много популярната легенда за прочутия войвода и неговите съкровища. Предполага се, че светилището е преизползвано от местните тракийски племена като едновременно с това е служело за астрономическа обсерватория.
 
== Датиране ==
 
Предполага се, че през първите векове на I хил.пр.Хр. (Желязната епоха), скалната тераса вече е функционирала като голямо открито светилище. В своеобразния център на скалата е изсечена структура оприличавана на пресечена пирамида. Върху горната му повърхност е моделирана полукръгла площадка с правоъгълно вкопаване, извън което извеждат канали издялани в скалата. До каналите в най-високата точка на полукръга по време на археологическото проучване е открито голямо количество пепел.