Разлика между версии на „Адрес (информатика)“

редакция без резюме
{{редактирам}}
{{към пояснение|Адрес}}
'''Адрес''' в информатиката е [[Знак|символ]] или група от символи, които идентифицират  [[Регистър (компютър)|компютърен регистър,]] отделна част от [[Запаметяващокомпютърна устройствопамет|паметта]] или някои други източницихранилища на [[данни]], иликакто и дестинациядестинацията на информацията.<ref name="СТ ИСО 2382/7-77">СТ{{cite ИСОbook 2382/7-77 // {{книга|заглавиеtitle= Вычислительная техника. Терминология: Справочное пособие. Выпуск 1 |ответственныйlast=Рецензент канд. техн. наукСеливанов |first=Ю. П. Селиванов|местоauthorlink={{М.}} |издательствоcoauthors=Издательство стандартов|годyear=1989 |страницpublisher=168Издательство стандартов |location=Москва |isbn=5-7050-0155-X |pages=168 |url= |тиражaccessdate=55&nbsp;000}}</ref><ref>СТ ИСО 2382/7-77</ref>
 
== Видове адреси<ref /> ==
* <span id="реальный"></span>''Реален'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|real address}}) — адрес на местоположението на данниданните в реалната памет.
* <span id="виртуальный"></span>''Виртуален'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|virtual address}}) — адрес на [//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C виртуалната памет], при употреба се превръща в реален адрес.
* <span id="логический"></span>''Логически'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|logical address}}) — адрес, определен от програмата чрез преобразуване на ключ на данни по някакъв алгоритъм; адрес на виртуалната памет.
* <span id="устройства"></span>''Адрес на устройството'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|unit address}}) — логически адрес, състоящ се от стаи канал и номер на устройството в канала.
* <span id="физический"></span>''Физически'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|physical address}}) — номер, идентифицирующееидентифициращ клетка или област на физическата памет; уникално име, еднозначно определящо специфично [[Периферия|външно устройство]].
 
=== ПрограмаВ програма ===
* <span id="настраиваемый"></span>''Адаптивни'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|relocatable address}}) — адрес на [//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C багажниказареждащия модул], сменяеми по време на зареждане при създаването на конкретната ситуация на програмата в оперативната памет.
* <span id="перемещаемый"></span>''Роуминг'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|relocatable address}}) — адрес, стойността на която се определя по време на движение на машинна програма, съдържаща този адрес; адрес, подлежащ на промяна в перемещаемой програма.
* ''На долнияДолен адрес на програмата'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|low program address}}) — младши адрес областта на паметта, къде е заредена програма.
* ''На горнияГорен адрес на програмата'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|high program address}}) — старши адрес област от паметта, където се зарежда програмата.
* ''Адрес на входната точка'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|entry point address}}) — адрес на екип или на самата команда, с която започва изпълнението на програма или процедура.
* <span id="вектора_прерываний"></span>''Адрес на вектора на прекъсванията'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|interrupt vector address}}) — уникален адрес, се посочва в клетка от паметта, които съдържат адреса [//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F на програмата за обработка на прекъсвания] (а може би и допълнителни данни като приоритет обработка).
 
=== Машинен език ===
* <span id="перехода"></span>''Адрес на прехода'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|branching address}}) — адрес на клетка от паметта, определени [//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0 от екипа на предаването контрол].
* <span id="возврата"></span>''Адрес за връщане'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|return address}}) — адрес на викащата програма, по който се предава управлението след приключване предизвикана от програмата (виж също: [//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2 Стека]).
* <span id="операнда"></span>''Адрес на [//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4 операнд]'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|source address}}) — адрес на клетка или област от паметта, откъдето се извличат обработваните данни.
* <span id="результата"></span>''Адрес на резултата'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|result address}}) — адрес, където записва резултат на операцията, извършва машинна команда.
* <span id="регистра"></span>''Адрес малкина и главни буквирегистъра'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|register adress}}) — пореден номер или символично име [//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0 на регистъра], еквивалентно на неговия номер.
* <span id="исполнительный"></span>''Изпълнителен адрес'' (''валиден''; <span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA инж.]&#x20;{{lang-en|effective (executive) address}}) — ''адрес на операнд'' екип, съдържащи се в него или изчислява въз основа на съдържанието на нейните полета.
 
=== Компютърни мрежи ===
* ''МрежоваМрежов'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|network address}}) — адрес на порт в мрежата компютри.
* ''Global'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|global address}}) — адрес на компютърни мрежи, състоящ се от едни единици, и се посочва, че този кадър е предназначен за всички станции.
* ''Група'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|multicast address}}) — адрес в [//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C локални мрежи] (LAN), определящ група станции на тази мрежа.
* ''Broadcast'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|broadcast address}}) — адрес на LAN, се посочва, че съобщението е валидна само за всички станции на тази мрежа.
* ''ТранспортТранспортен'' (<span></span>[//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ.]&#x20;{{lang-en|transport address}}) — номер, предоставена на превозното ниво и използван един сеансовым обект за идентификация на друг сеансового на обекта.
 
== См. и ==
 
== БележкиИзточници ==
<references />
{{примечания}}
{{превод от|ru|Адрес (информатика)|76004947}}
[[Категория:Компютърна архитектура]]