Разлика между версии на „Английска ренесансова литература“

форматиране
(форматиране)
{{обработка|форматиране}}
'''Английската ренесансова литература''' е създадена по времето на [[Английски Ренесанс|Английския ренесанс]] от ранния 16-ти до ранния 17 век. Този период в английската история е наричан „ерата на Шекспир“ или „[[Елизабетинска епоха]]“
на имената на най–известния автор и на най-известния монарх; струва си обаче да се отбележи, че това е подвеждащо – Шекспир не е бил особено известен писател за времето си, а Английският ренесанс обхваща време както преди, така и след властта на Елизабет. Нарича се преломна епоха, защото в този период общественото и културното развитие на европейските страни излиза от средновековието и се формират характерните черти на съвременната европейска цивилизация. Терминът Ренесанс – възраждане е възприет за означаване на засиления интерес към античността, но с нагласата за новаторство. Английският и испанският Ренесанс са най-късната и най-зрялата форма на европейския Ренесанс. Английските историци на литературата идентифицират отечествения си Ренесанс с епохата на [[Тюдори]]те (1485 – 16031485–1603). Според концепцията на М.Минков периодът от 1612 г. до 1660 г. е обозначен като „Възход на барока“. Възможно е да се направи паралел между големия английски поет Джон Дън (1572 – 16311572–1631) с испанеца Луис де Гонгора (1561 – 16271561–1627) т.е. Ренесансови творци белязани с печата на барока. Барокови елементи се откриват и в драмите на Шекспир, и в неговия мироглед след 1600 г. В този смисъл обосноваването на барока и дори противопоставянето му спрямо ренесансовата култура и литература е методологично неправилно и неплодотворно. Ренесансът се дели на два големи периода: ранен ренесанс и висок ренесанс. През ранния ренесанс доминира представата за оптимистичния характер на възприемането на света, а през високия ренесанс предимство си намира страната на критичното и песимистично анализиране на човешкото битие. В основата на ренесанса стои антропоцентризма – човекът е висшата ценност на битието и само той е мярка за всичко около нас.
 
Най – значителнаНай–значителна фигура на Ранния английски ренесанс безспорно е Томас Мор (1478 – 15351478–1535 ) .
 
== Томас Мор ==
[[Файл:Hans Holbein, the Younger - Sir Thomas More - Google Art Project.jpg|мини|Авторът на забележителната творба „Утопия“* е не само писател, но и политик и религиозен деец. Много дълго Томас Мор се колебае в избора си между Бог и държавността. Но в крайна сметка избира светското, макар и да води много аскетичен живот.]]
ТОМАС МОР е роден в Лондон в семейство на съдия. Още от малък проявява забележителни способности и привлича вниманието на кардинал Джон Мортън, архиепископ на Кентърбъри и бъдещ лорд – канцлер. Джон Мотън отглежда Томас Мор и когато той става на 15 години го изпраща на свои разноски като студент в Оксфорд. Там Мор учи хуманитарни науки, право и теология, като доразвива блестящите си разностранни способности. Скоро след завършването на университета Т.Мор бива избран за член на долната камара на парламента, известна със своята опозиция спрямо крал Хенри VII. Хенри VII предприема репресии, бащата на Томас Мор попада в затвора, а самият той е принуден да се крие. След смъртта н [[Хенри VII]] новият крал оценява способностите на младия хуманист и го привлича в двора. Дълги години Мор е член на кралския съвет и изпълнява по поръчение на владетеля важни дипломатически мисии в чужбина. По–късно става и лорд–канцлер. Въпреки, че през целия си живот Томас Мор е бил погълнат от практическата работа като високопоставен кралски чиновник, той никога не изоставя дейността си на писател хуманист. Писал стихове на латински и английски. Превежда на английски съчиненията на по–рано починалия италиански хуманист [[Джовани Пико дела Мирандола|Пико дела Мирандола]] (1463 – 1494), придружени от коментар и биография. Мор е също основоположник на същинската английска историография с недовършената си „История на крал Ричард III“, отпечатана за първи път осем години след екзекуцията му. Половин столетие по–късно тази книга е основният източник за Шекспир при написването на прочутата му историческа драма. Но славата си на хуманист Мор дължи главно на книгата си „ Утопия“, която е първи опит за справедлив обществен проект през епохата на Високия ренесанс в европейската литература. Мор е успял да завърши ръкописа си във Фландрия (Брюге), като отпечатването и е възложено на Петрус Егидий, на когото е посветено сърдечно четиристранрчно посвещение. Подобно на Еразмовата „ Похвала на Глупостта“ книгата обхваща стотина страници и е написана на латински език. Първото издание е през 1516 г в град Лувен, а първото английско издание е осъществено едва през 1551 г, като творбата е била преведена от латински на английски. Ръкописният оригинал не е съхранен. Пълното заглавие на латински гласи „Златна книга, не по-малко полезна, отколкото забавна, за най–доброто най-доброто държавно устройство и за новия остров Утопия“ . Макар диалогът да заема съществено място и в книгата, авторът избира белетристична рамка за повествованието; Рамката е с подчертано реалистично съдържание, авторът разказва от свое име пребиваването по държавни дела в Бюрге и по време на паузата между преговорите се отбил в Антверпен при Петрус Егидий. Всъщност това е схема на действителните обстоятелства около издаването на книгата, но в белестричнта рамка е въведен един измислен герой – португалецът Рафаил Хитлодей, моряк и пътешественик, с когото Петрус Егидий запознава Мор.Той бил взел участие в три от четири последни морски пътешествия, при последното от тях останал из новите земи, където прекарал пет години. Именно тогава Хитлодей попаднал на невероятния остров Утопия.По традиция по–голямо внимание се обръща на втората част от книгата, съдържаща социалния проект на Томас Мор за справеделиво общество. Не по-малко значима е първата по-кратка част, в която авторът подлага на остра критика съвременното общество.
 
С нея великият хуманист поставя началото на т. нар. Утопична литература. Но докато през XVI – XVIIв в литературата преобладават утопиите, то през XIX – XХ в на мода излиза т.нар, антиутопии.
 
Сред най – популярнитенай–популярните книги от епохата на Ранния английски ренесанс беспорно се нареждат и „ Книга на Управника „ (1531) от Томъс Елиът, „Владетелят“ на Макиавели,“Придворният“ на Кастилионе и „ Утопия“ на Томас Мор.
 
=== Ранна Ренесансова поезия в Англия ===
=== ТОМАС УАЙЪТ ===
[[Файл:Tomwyat.JPG|мини|'''Сър Томас Уайът''' (на [[Английски език|английски]]: ''Sir Thomas Wyatt'') ([[1503]] – [[11 октомври]] [[1542]] г.) е един от първите поети на [[Английски ренесанс|английския ренесанс]]. Той въвежда стихотворната форма [[сонет]] в английската литература.]]
'''ТОМАС УАЙЪТ''' (1503 -1542) е роден в замъка [[Алмингтън|Алингтън]] в графство Кент в старинна аристокатична фамилия. Завършва образоване в Кембридж постъпва на дипломатическа служба Баща му е един от от членовете на личния съвет на края Хенри VII и остава доверен съветник, когато през1509 г. на трона се възкачва [[Хенри VIII]]. След образованието си в колежа Св. Йоан, Кеймбридж, Томас Уайът също се присъединява към кралския двор като майордом. През 1520 г. Уайът се жени за Елизабет Брук (1503 – 15601503–1560), дъщеря на лорд Кобхам, която ражда през 1521 г. Томас Уайът млади, единствен син на поета и водач на бунта на Уайът срещу нововъзкачилата се на трона кралица Мери I. През 1524 г. Хенри VIII назначава Томас Уайът за посланик, а през 1525 г. Уайът се разделя с жена си, обвинявайки я в прелюбодеяние. През 1526 г. придружава сър Томас Чейни на дипломатическа мисия във Франция сър Джон Ръсел във Венеция и Ватикана през 1527 г. Той е произведен Върховен маршал на Кале (1528 – 15301528–1530) и Комисар на мира (съдия) в Есекс през 1532 г.
 
Поетическото наследство на Томас Уайът е твърде скромно и в това отношение той напомня за испанския си връстник и основоположник на ренесансова поезия в родината му. Уайът написал само 32 сонета, 12 от които са всъщност свободен превод от сонети на [[Франческо Петрарка|Петрарка,]] от когото той се учи. В няколко от сонетите на Уайът заключителните терцини са слети, като римната схема е разхлабена и творбата завършва с едно римувано двустишие. В стиховете му се намират редица несъвършенства : съкратени думи и неточни рими. За разлика от големия си вдъхновител Петрарка английския поет няма вкус към природните пейзажи, майстор на каквито е италианецът. Това придава на сонетите му известна тромавост.
 
=== АНГЛИЙСКАТА РЕНЕСАНСОВА ДРАМА ===
Развитието на драмата в Англия през първата година на XVIв не се различава принципно от развоя на драмата в Италия и Франция. И в Англия традициите на средновековния театър и драма са силни. Дългото устояване на народния средновековен театър влиза успоредно с първите опити са създаване на т.нар школска комедия, която черпи истории от античната история. Нарича се школска комедия, защото най-често изпълнителите са били студенти от университета в Оксфорд и Кембридж.Безспорно най-значителният драматург от ранната епоха е Джон Хейууд . Той доживява ранния разцвет на елизабетинската драма. Дж. Хейууд има разностранен натюрел, освен драми писал стихове и епиграми. Автор е на алегоричната сатира „ Паяк и муха“. Несъмнено Хейууд притежавал жив усет за комичното в живота, както и умение да го въплъти в драматическо действие. Най-значимите му комедии са „ Изповедник и Монах „ и „ Четирите Пе-та“ . В „ Четирите Пе-та“ драматургът извежда на преден план четири лица, чиито професии започват с буквата П: изповедник, пилиграм, аптекар и пътуващ търговец. Същинската комедия в Англия започва с „Терсит“ на Никълас Юдал . По-късно се появява и „Ралф Ройстър Дойстър“, но за разлика от „ Терсит“, която е съвсем кратка, по-късната му творба е в пет действия. Друга стойностна комедия от този период е „ Губерката на стрина Гъртън“ (1553 г), чиито авторство е неуточнено. В изданието достигнало до нас, авторът е обозначен само с инициала С. Редица, изследователи го свързват с Джон Стийл.
 
В началото на XVI възниква и английската ренесансова трагедия. Първи неин образец е „ Горбодюк или Ферекс и Порекс“ (1561), създадена от Томас Нортън и Томас Секвил. Въпреки легендарния британски сюжет, драмата е силно повлияна от трагедията на Сенека. По образеца на античната драма убийствата не се показват на сцената, а се явяват вестители. Освен това е написана в петостъпен ямб без употреба на рима, а това е формата на елизабетинската драма .
=== Едмънд Спенсър ===
[[Файл:EdmundSpenser.jpg|мини|'''Едмънд Спенсър''' ([[1552]] – [[13 януари]] [[1599]]) е виден английски поет, поет лауреат, най-известен със своята епична поема ''[[Кралицата на феите]]'', възхваляваща посредством фантастична [[алегория]] династията [[Тюдор]] и кралица [[Елизабет I]] (Глориана).]]
'''Едмънд Спенсър''' (1552 – 1599) е най-значителният поет на английския Ренесанс. След като завършил колеж в Кемридж, младия Спенсър станал секретар на граф Лейстър. През тези години поетът създава първата си значителна творба „Овчарски календар“, която посвещава на Ф. Сидни. Първата публикация на младия поет бил преводът на шест сонета от [[Франческо Петрарка|Петрарка]] в 1569 г. Като лирик той е известен главно с цикъла си от 88 сонета, озаглавен по италиански модел „ Аморети“ . Цикъла е посветен на бъдещата съпруга на поета Елизабет Бойл, като част от него е завършен след сватбата. Вероятно поради това сонетите са по-скоро банално подражение на Петрарка. Спенсър е автор на още една сватбена песен „Проталамий“, посветен на сватбата на високопоставен покровител. В младите си години поетът написал и „ Химни на любовта и красотата“, които по-късно му се сторили елементарни и написал палинодии под заглавие „ Химни на Божествената любов и на Божествената красота“. Безспорно внимание заслужава късният сборник на Спенсър „ Жалби „ , където се откроява елегията, „ Отломките на времето“, епитафията „Астрофел“, написана по повод смъртта на Фили Сидни, както и поемата „ Приказка на майка Хюбард“. Сред късните работи на поета внимание заслужава и поемата „Завръщането на Колин Клаут“, съдържаща както автобиографични, така и сатирични черти. Според концепцията на Спенсър всеки приказен образ е трябвало да се раздвоява между традиционното си значение в алегорическата литература и съвременността. Сред големите английски ренесансови поети се откроява [[Кристофър Марлоу]] (1564 – 1593) .С основание го определят като най-даровитият сред непосредствените предшественици на [[Уилям Шекспир|Шекспир.]] И двамата са от буржоазен произход: бащата на Шекспир е ръкавичар, този на Марлоу – обущар. Родени са през една и съща година, но Марлоу започва литературната си кариера по-рано. Кристофър Марлоу е бил изключително даровит поет: писал сонети и други стихотворения, много от които не са се съхранили. Автор е на недовършената малка поема „ Херо и Леандър “.С „ Херо и Леандър“ поетът спомага за превръщането на епилия във водещ жанр в елизабетинската поема. За разлика от големия стихотворен епос, наложен от Ед. Спенсър с „Кралицаа на феите“, епилият представлява относителна кратка поема, с опростен сюжет обикновено взет от античната митология. „ Херо и Леандър“ останала недовършена поради неочакваната смърт на поета. Античните сюжети били обща черта на елизабетинските епилии. Като автор на епилии Шекпир се нарежда сред най – значителнитенай–значителните елизабетински поети, а като сонетист е сред най-едромащабните европейски лирици. Шекспировата сонетна поредица отчетливо се дели на две различни по обем части: първите 129 сонета са посветени на приятеля, а останалите 25 на загадъчната „смугла „ лейди., В стиховете посветени на загадъчната любима, Шекспир е по-игрив и по–шеговит. Някои изследователи на творчеството му смятат, че Смуглата дама е проекция на противоречивата двойствена природа на самия поет, раздвоен между мъжкото и женското начало. В елизабетинска Англия се развиват водещите жанрови разновидности на романа – пасторалът и реалистичният роман. Ренесансовият пасторал е модерната модификация на античната идилия, съобразена с условностите за изискания живот на придворната аристокрация.
 
=== ЕЛИЗАБЕТИНСКИ ТЕАТЪР И ДРАМА ===
15

редакции