Разлика между версии на „Английска ренесансова литература“

(→‎Томас Мор: съкр нерелевантни детайли)
Поетическото наследство на Томас Уайът е твърде скромно и в това отношение той напомня за испанския си връстник и основоположник на ренесансова поезия в родината му <!-- кой? -->. Уайът написал само 32 сонета, 12 от които са всъщност свободен превод от сонети на [[Франческо Петрарка|Петрарка,]] от когото той се учи. В няколко от сонетите на Уайът заключителните терцини са слети, като римната схема е разхлабена и творбата завършва с едно римувано двустишие. В стиховете му се намират редица несъвършенства: съкратени думи и неточни рими. За разлика от големия си вдъхновител Петрарка английският поет няма вкус към природните пейзажи, чийто майстор е италианецът. {{източник|Това придава на сонетите му известна тромавост|2018|02|06}}.
 
== Английска ренесансова драма ==
== АНГЛИЙСКАТА РЕНЕСАНСОВА ДРАМА ==
{{основна|Елизабетински театър}}
Развитието на драмата в Англия през първата година на XVIв не се различава принципно от развоя на драмата в Италия и Франция. И в Англия традициите на средновековния театър и драма са силни. Дългото устояване на народния средновековен театър влиза успоредно с първите опити са създаване на т.нар школска комедия, която черпи истории от античната история. Нарича се школска комедия, защото най-често изпълнителите са били студенти от университета в Оксфорд и Кембридж.Безспорно най-значителният драматург от ранната епоха е Джон Хейууд . Той доживява ранния разцвет на елизабетинската драма. Дж. Хейууд има разностранен натюрел, освен драми писал стихове и епиграми. Автор е на алегоричната сатира „ Паяк и муха“. Несъмнено Хейууд притежавал жив усет за комичното в живота, както и умение да го въплъти в драматическо действие. Най-значимите му комедии са „ Изповедник и Монах „ и „ Четирите Пе-та“. В „ Четирите Пе-та“ драматургът извежда на преден план четири лица, чиито професии започват с буквата П: изповедник, пилиграм, аптекар и пътуващ търговец. Същинската комедия в Англия започва с „Терсит“ на Никълас Юдал . По-късно се появява и „Ралф Ройстър Дойстър“, но за разлика от „ Терсит“, която е съвсем кратка, по-късната му творба е в пет действия. Друга стойностна комедия от този период е „ Губерката на стрина Гъртън“ (1553 г), чиито авторство е неуточнено. В изданието достигнало до нас, авторът е обозначен само с инициала С. Редица, изследователи го свързват с Джон Стийл.
 
В началото на XVI възниква и английската ренесансова [[трагедия]]. Първи неин образец е „ Горбодюк или Ферекс и Порекс“ (1561), създадена от Томас Нортън и Томас Секвил. Въпреки легендарния британски сюжет, драмата е силно повлияна от трагедията на Сенека. По образеца на античната драма убийствата не се показват на сцената, а се явяват вестители. Освен това е написана в петостъпен ямб без употреба на рима, а това е формата на елизабетинската драма .
 
== ЛИРИКА В ЕЛИЗАБЕТИНСКА АНГЛИЯ ==