Отваря главното меню

Промени

м
десетична запетая за процент
* Повече от 50% от общите продажби идват от експорт, като се наблюдава лек растеж от 53%, 52% и 56% през 2009-2011
* Главните експортни дестинации са Европа(Германия, Австрия, Швейцария, Скандинавските страни и Великобритания) с 63%, 62% и 66% за периода и Северна Америка(САЩ, Канада) с 31%, 33%, 29% за периода
* Средния ръст на заплатата е +0.,3%(2010/09) със стойност 2183 лв., +9.,4%(2011/10) стойност 2388 лв. и общо +9.,7%(2011/2009)
* Броят на заетите е отбелязал ръст с +3%(2010/09), +7%(2011/10) и общо +10%(2011/2009)
* Средно 7.8 отворени нови позиции на компания