Анализ на Портър на петте конкурентни сили — Други езици