Икономически и паричен съюз на Европейския съюз — Други езици