Луций Валерий Флак (консул 131 пр.н.е.) — Други езици