Партия на комунистите в Република Молдова — Други езици