Публий Лициний Крас (консул 97 пр.н.е.) — Други езици