Японска агенция за аерокосмически изследвания — Други езици