Спинакер (от английското spinnaker) е голямо допълнително ветрило, което се използва при плаване по вятъра (курсовете фордевинд и бакщаг). Има 2 вида спинакери – симетрични и асиметрични.

Състезателна ветроходна яхта с опънат спинакер (голямото цветно платно).
Диаграма на ветроходна яхта: 1 – Грот, 2 – Стаксел, 3 – Спинакер, 4 – Корпус, 5 – Кил, 6 – Рул, 7 – Скег, 8 – Мачта, 9 – Краспица, 10 – Ванта/Ромбованта, 11 – грот-шкот, 12 – Гик, 14 – Спинакер гик, 15 – Ахтерщаг, 16 – Форщаг, 17 – Натяжка

При по-малките платноходки се държи в прикрепена до корпуса в левия ъгъл до носа кофа.