Списък на езерата във Финландия

Уикимедия списък

Оттеглянето на леда след последния ледников период оставя на територията на Финландия много езера, които заемат около 8% от нейната площ и поради тази причина страната е получи.а епитета „страната на хилядата езера“.. Общият брой на финландските езера възлиза на около 60 000, като тези, по-големи от 50 km² са 78 на брой, в т.ч. 46 над 100 km², от които 21 езера с площ над 200 km². Те заемат редимно тектонски падини и най-често са разположени в посока от северозапад на югоизток, спазвайки направлението на движението на древния плейстоценски ледник, който е разширил и удълбал допълнително тектонските падини. Имат силно разчленена брегова линия, осеяни са с многочислени острови и са съединени помежду си чрез протоци и канали като образуват големи езерни системи, в т.ч. Саимаа (4400 km²), Пяйяне, Инари, Оулуярви и др. През зимата замръзват за период от 5 месеца на юг до 7 месеца на север. Обект са воден туризъм, риболов и езерно корабоплаване.[1]

В долната таблица са показани 21 от най-големите финландски езера с площ над 200 km², като за всяко от тях е отбелязана неговата площ, обем, надморска височина, максимална дълбочина, площ на водосборния му басейн (за някои от тях) и реката чрез която се оттича или речната систеча към която принадлежи.

Карта на финландия
Езеро Площ
(km²)
Обем
(km³)
Надморска
височина
(m)
Максимална
дълбочина
(m)
Водосборен
басейв
(km²)
Отток
Саимаа (Saimaa) 1377,05 36,00 75,7 84 61054 Вуокса
Пяйяне (Päijänne) 1080,63 15,39 78,3 95 26 459 Кюмийоки
Инари (Inarijärvi) 1040,28 15,90 118,7 92 14512 Паатсйоки
Пиелинен (Pielinen) 894,21 9,00 93,7 61 12823 Пиелисйоки
Оулуярви (Oulujärvi) 887,09 6,70 122,7 35 - Оулуйоки
Пихлаявеси (Pihlajavesi) 712,59 8,08 75,7 72 - с-мата на ез. Саимаа
Оривеси (Orivesi) 601,30 5,51 75,9 74 - с-мата на ез. Саимаа
Хаукивеси (Haukivesi) 562,31 5,11 75,8 55 - с-мата на ез. Саимаа
Кейтеле (Keitele) 493,59 3,43 99,5 64 - -
Калавеси (Kallavesi) 472,76 4,61 81,8 75 16270 -
Пурувеси (Puruvesi) 420,86 3,66 75,7 61 - с-мата на ез. Саимаа
Пюхяселкя (Pyhäselkä) 361,10 3,16 75,9 67 24338 с-мата на ез. Саимаа
Пуула (Пулавеси, Puula) 330,76 3,06 94,7 69 - -
Локан (язовир, Lokan) 315,40 1,20 243,0 12 - Китинен
Хьойтияйнен (Höytiäinen) 282,64 3,19 87,3 59 1491 -
Нясиярви (Näsijärvi) 256,12 3,49 95,4 66 7672 Тамеркоски
Иликитка (Yli-Kitka) 237,31 1,56 240,4 41 61409 Ийоки
Сувасвеси (Suvasvesi) 233,58 2,43 81,7 90 - -
Кемиярви (Kemijärvi) 230,91 1,15 148,8 24 - Кемийоки
Юоярви (Juojärvi) 219,54 1,97 101,0 51 2074 -
Пюхяярви (Pyhäjärvi) 206,79 - 79,6 80 1045 с-мата на ез. Саимаа

Източници

редактиране