Списък на народните представители в Четиридесетото народно събрание

Това е списък на народните представители в XL народно събрание:

Име Парламентарна група длъжност период
Георги Георгиев Пирински председател на НС 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Камелия Методиева Касабова зам.-председател на НС 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Любен Андонов Корнезов зам.-председател на НС 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Надежда Николова Михайлова зам.-председател на НС 23 юли 2008 – 25 юни 2009
Юнал Саид Лютфи зам.-председател на НС 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер зам.-председател на НС на ротационен принцип 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Екатерина Иванова Михайлова зам.-председател на НС на ротационен принцип 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Петър Кирилов Берон зам.-председател на НС на ротационен принцип 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Филип Димитров Димитров зам.-председател на НС на ротационен принцип 11 юли 2005 – 10 юли 2008
Александър Владимиров Радославов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Александър Димитров Паунов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Александър Манолов Праматарски член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Александър Стоянов Арабаджиев член 11 юли 2005 – 31 декември 2006
Алиосман Ибраим Имамов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Альоша Маков Даков член 2 май 2007 – 18 юли 2007
Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Ангел Вълчев Тюркеджиев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Ангел Петров Найденов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Андрей Владимиров Баташов член 17 октомври 2007 – 25 юни 2009
Андрей Лазаров Пантев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Анелия Йорданова Мингова член 11 юли 2005 – 3 октомври 2007
Анелия Христова Атанасова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Антонела Ангелова Понева член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Антония Стефанова Първанова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Апостол Иванов Димитров член 11 юли 2005 – 5 април 2007
Ариф Сами Агуш член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Асен Димитров Гагаузов член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Асен Йорданов Агов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Ася Величкова Михайлова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Атанас Атанасов Папаризов член 11 юли 2005 – 20 май 2007
Атанас Димитров Щерев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Атанас Петров Атанасов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Атанас Тодоров Мерджанов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Атанаска Михаилова Тенева член 7 юни 2007 – 25 юни 2009
Ахмед Демир Доган член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Ахмед Юсеин Юсеин член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Бойко Иванов Ватев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Бойко Кирилов Радоев член 18 август 2005 – 4 април 2007
Бойко Методиев Борисов член 11 юли 2005 – 14 юли 2005
Бойко Николов Боев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Бойко Стефанов Великов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Борис Стефанов Николов член 18 август 2005 – 8 март 2006
Борис Стефанов Николов парламентарен секретар 8 март 2006 – 24 април 2008
Борис Стефанов Николов парламентарен секретар 29 май 2008 – 25 юни 2009
Борис Стефанов Николов член 7 май 2008 – 29 май 2008
Борис Янков Ячев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Борислав Георгиев Владимиров член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Борислав Димитров Китов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Борислав Иванов Българинов член 11 юли 2005 – 10 юни 2009
Борислав Любенов Великов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Борислав Николов Ралчев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Борислав Янчев Ноев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Ботьо Илиев Ботев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Валентин Николов Милтенов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Валентина Василева Богданова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Ваньо Евгениев Шарков член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Ваню Стефанов Хърков член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Ваня Крумова Цветкова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Васил Димитров Паница член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Васил Миланов Антонов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Васил Минчев Иванов-Лучано член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Васил Тодоров Калинов член 11 юли 2005 – 27 февруари 2009
Венелин Димитров Узунов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Венцислав Василев Върбанов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Весела Атанасова Драганова-Илиева член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Весела Николаева Лечева член 11 юли 2005 – 14 септември 2005
Веселин Витанов Близнаков член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Веселин Витанов Близнаков член 24 април 2008 – 25 юни 2009
Веселин Методиев Петров член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Владимир Михайлов Дончев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Владимир Николов Дамгов член 11 юли 2005 – 20 юни 2006
Владимир Първанов Кузов член 11 юли 2005 – 26 февруари 2009
Волен Николов Сидеров член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Георги Владимиров Юруков член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Георги Георгиев Пирински член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Георги Данаилов Петърнейчев член 11 юли 2005 – 14 септември 2005
Георги Йорданов Димитров член 11 юли 2005 – 11 юли 2007
Георги Йорданов Димитров парламентарен секретар 11 юли 2007 – 25 юни 2009
Георги Миланов Георгиев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Георги Петков Близнашки член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Георги Петров Петканов член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Георги Петров Петканов член 18 юли 2007 – 11 юни 2008
Георги Пинчев Иванов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Георги Стоянов Кадиев член 11 юли 2005 – 8 септември 2005
Георги Тодоров Божинов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Георги Чавдаров Анастасов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Гергана Христова Грънчарова член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Гергана Христова Грънчарова Временен парламентарен секретар 11 юли 2005 – 8 септември 2005
Даниел Василев Вълчев член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Даринка Христова Станчева член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Даут Идриз Осман член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Деница Ивайлова Димитрова член 18 август 2005 – 25 юни 2009
Деница Стоилова Гаджева член 30 май 2007 – 25 юни 2009
Десислав Славов Чуколов член 11 юли 2005 – 8 март 2006
Десислав Славов Чуколов парламентарен секретар 8 март 2006 – 20 май 2007
Джевдет Ибрям Чакъров член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Диана Атанасова Хитова член 30 май 2007 – 22 май 2009
Димитър Енчев Камбуров член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Димитър Иванов Абаджиев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Димитър Иванов Димитров член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Димитър Кинов Стоянов член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Димитър Кинов Стоянов Временен парламентарен секретар 11 юли 2005 – 8 март 2006
Димитър Кинов Стоянов член 8 март 2006 – 20 май 2007
Димитър Николов Гъндев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Димитър Стоянов Дъбов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Димитър Цвятков Йорданов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Добромир Мартинов Задгорски член 30 май 2007 – 25 юни 2009
Добромир Христов Гущеров член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Долорес Борисова Арсенова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Донка Иванова Михайлова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Дончо Стефанов Цончев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Евгени Захариев Кирилов член 11 юли 2005 – 20 май 2007
Евгени Стефанов Чачев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Евгений Гинев Жеков член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Евгений Спасов Иванов член 12 януари 2007 – 22 май 2009
Евгения Тодорова Живкова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Евдокия Иванова Манева-Бабулкова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Евтим Костадинов Костадинов член 11 юли 2005 – 5 април 2007
Екатерина Иванова Михайлова член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Елеонора Николаева Николова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Елиана Стоименова Масева член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Емел Етем Тошкова член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Емил Константинов Георгиев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Емилия Радкова Масларова член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Енчо Вълков Малев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Ердинч Илияз Хаджиев член 18 август 2005 – 24 април 2008
Ердоан Мустафов Ахмедов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Жори Йорданов Алексиев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Захари Димитров Георгиев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Златко Тонев Златев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Ива Петрова Станкова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Ивайло Георгиев Калфин член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Иван Атанасов Колчаков член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Иван Георгиев Иванов член 30 май 2007 – 25 юни 2009
Иван Георгиев Сотиров член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Иван Георгиев Стаматов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Иван Добромиров Гороломов член 18 август 2005 – 25 юни 2009
Иван Желев Илчев парламентарен секретар 8 март 2006 – 25 юни 2009
Иван Желев Илчев член 9 септември 2005 – 8 март 2006
Иван Йорданов Костов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Иван Матеев Иванов член 18 август 2005 – 18 юли 2007
Иван Матеев Иванов член 18 юни 2008 – 25 юни 2009
Иван Николаев Иванов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Иван Николов Гризанов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Иван Петков Даков член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Иван Славов Иванов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Иво Петров Сеферов член 18 април 2007 – 25 юни 2009
Иво Първанов Атанасов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Иглика Димитрова Иванова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Илиян Вълев Илиев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Илияна Малинова Йотова член 18 август 2005 – 20 май 2007
Илкер Ахмедов Мустафов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Илко Димитров Димитров член 18 август 2005 – 25 юни 2009
Ина Тодорова Найденова член 27 май 2009 – 25 юни 2009
Йовко Христов Йовков член 11 юли 2005 – 2 юли 2008
Йордан Димитров Костадинов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Йордан Иванов Бакалов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Йордан Кирилов Цонев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Йордан Мирчев Митев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Йордан Петков Йорданов член 5 юли 2006 – 25 юни 2009
Йордан Петров Борисов член 11 юни 2009 – 25 юни 2009
Йордан Петров Величков член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Камелия Методиева Касабова член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Камен Костов Костадинов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Касим Исмаил Дал член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Кирил Николаев Добрев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Константин Стефанов Димитров член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Коста Димитров Цонев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Костадин Александров Кобаков член 16 септември 2005 – 25 юни 2009
Костадин Стоянов Паскалев член 11 юли 2005 – 14 ноември 2007
Красимир Дончев Каракачанов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Кристиан Иванов Вигенин член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Кристиан Иванов Вигенин Временен парламентарен секретар 11 юли 2005 – 8 март 2006
Кристиан Иванов Вигенин член 8 март 2006 – 20 май 2007
Кръстанка Атанасова Шаклиян член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Лидия Сантова Шулева член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Лъчезар Благовестов Тошев член 18 юли 2008 – 25 юни 2009
Лъчезар Богомилов Иванов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Любен Андонов Корнезов член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Любен Любенов Дилов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Любомир Пенчев Пантелеев член 11 юли 2005 – 8 септември 2005
Лютви Ахмед Местан член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Маргарита Василева Кънева член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Маргарита Спасова Панева член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Мариана Йонкова Костадинова член 11 юли 2005 – 22 май 2009
Марин Йорданов Маринов член 19 март 2009 – 25 юни 2009
Марина Борисова Дикова член 21 юли 2005 – 25 юни 2009
Марио Иванов Тагарински член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Мария Василева Капон член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Мария Иванова Ангелиева-Колева член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Мария Радославова Стоянова член 27 май 2009 – 25 юни 2009
Мария Станчева Вълканова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Марко Николов Мечев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Мартин Димитров Димитров член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Мартин Димитров Димитров Временен парламентарен секретар 11 юли 2005 – 8 март 2006
Мартин Димитров Димитров член 8 март 2006 – 25 юни 2009
Маруся Иванова Любчева член 18 август 2005 – 20 май 2007
Мая Божидарова Манолова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Меглена Щилиянова Кунева член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Метин Мехмедов Сюлейманов член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Метин Мехмедов Сюлейманов Временен парламентарен секретар 11 юли 2005 – 8 март 2006
Метин Мехмедов Сюлейманов парламентарен секретар 8 март 2006 – 25 юни 2009
Милен Емилов Велчев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Мима Тодорова Василева член 18 август 2005 – 25 юни 2009
Минка Стоянова Русева член 20 ноември 2007 – 25 юни 2009
Минчо Викторов Спасов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Минчо Христов Куминев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Мирослав Димитров Мурджов член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Мирослав Димитров Мурджов Временен парламентарен секретар 11 юли 2005 – 8 март 2006
Мирослав Димитров Мурджов парламентарен секретар 8 март 2006 – 25 юни 2009
Мирослава Малинова Митова-Мирославова член 12 юни 2009 – 25 юни 2009
Митко Иванов Димитров член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Митхат Сабри Метин член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Митхат Сабри Метин Временен парламентарен секретар 11 юли 2005 – 8 март 2006
Митхат Сабри Метин парламентарен секретар 8 март 2006 – 25 юни 2009
Михаил Райков Миков член 11 юли 2005 – 24 април 2008
Младен Петров Червеняков член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Муса Джемал Палев член 9 септември 2005 – 25 юни 2009
Надежда Николова Михайлова член 11 юли 2005 – 23 юли 2008
Надка Балева Янкова член 16 септември 2005 – 25 юни 2009
Надя Антонова Кочева член 11 юли 2005 – 22 май 2009
Надя Димитрова Иванова член 11 март 2009 – 25 юни 2009
Нахит Джевдет Зия член 11 юли 2005 – 8 септември 2005
Неджми Ниязи Али член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Ненко Викторов Темелков член 11 юли 2005 – 22 май 2009
Нено Ненов Димов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Несрин Мустафа Узун член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Нигяр Сахлим Джафер член 18 август 2005 – 25 юни 2009
Никола Гочев Проданов член 17 декември 2007 – 25 юни 2009
Николай Аврамов Свинаров член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Николай Боянов Михайлов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Николай Василев Василев член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Николай Георгиев Григоров член 10 юли 2008 – 25 юни 2009
Николай Георгиев Камов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Николай Петров Кънчев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Николай Симеонов Малинов член 27 май 2009 – 25 юни 2009
Нина Стефанова Чилова член 11 юли 2005 – 8 март 2006
Нина Стефанова Чилова парламентарен секретар 8 март 2006 – 25 юни 2009
Нихат Тахир Кабил член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Нихат Тахир Кабил член 24 април 2008 – 25 юни 2009
Огнян Стефанов Герджиков член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Олег Григоров Попов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Олимпи Стоянов Кътев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Павел Димитров Шопов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Павел Михайлов Чернев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Пенко Атанасов Атанасов парламентарен секретар 8 март 2006 – 25 юни 2009
Пенко Атанасов Атанасов член 9 септември 2005 – 8 март 2006
Петър Александров Симеонов член 18 август 2005 – 24 април 2008
Петър Василев Мутафчиев член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Петър Владимиров Димитров член 11 юли 2005 – 18 юли 2007
Петър Георгиев Кънев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Петър Георгиев Мръцков член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Петър Димитров Попов член 26 септември 2007 – 25 юни 2009
Петър Кирилов Берон член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Петър Станиславов Манолов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Петър Стефанов Стоянов член 11 юли 2005 – 14 септември 2007
Петя Илиева Гегова член 11 юли 2005 – 8 март 2006
Петя Илиева Гегова парламентарен секретар 8 март 2006 – 19 септември 2007
Петя Илиева Гегова член 19 септември 2007 – 25 юни 2009
Пламен Александров Панайотов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Пламен Василев Славов член 18 август 2005 – 25 юни 2009
Пламен Георгиев Ранчев член 18 август 2005 – 25 юни 2009
Пламен Неделчев Моллов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Радослав Георгиев Илиевски член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Радослав Ненков Гайдарски член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Радослав Ненков Гайдарски член 24 април 2008 – 25 юни 2009
Радослав Теодоров Иванов член 31 май 2007 – 25 юни 2009
Райна Господинова Йовчева член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Райна Господинова Йовчева Временен парламентарен секретар 11 юли 2005 – 8 септември 2005
Рамадан Байрам Аталай член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Рейхан Ибадула Аблеким член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Ремзи Дурмуш Осман член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Росен Златанов Владимиров член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Росица Йорданова Янакиева-Костадинова член 11 юли 2005 – 9 ноември 2007
Руденко Радев Йорданов член 18 август 2005 – 25 юни 2009
Румен Асенов Ангелов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Румен Иванов Такоров член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Румен Йорданов Петков член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Румен Йорданов Петков член 24 април 2008 – 25 юни 2009
Румен Стоянов Овчаров член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Румен Стоянов Овчаров член 18 юли 2007 – 25 юни 2009
Рупен Оханес Крикорян член 9 септември 2005 – 25 юни 2009
Светослав Иванов Спасов член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Светослав Иванов Спасов Временен парламентарен секретар 11 юли 2005 – 8 март 2006
Светослав Иванов Спасов парламентарен секретар 8 март 2006 – 25 юни 2009
Светослав Христов Малинов член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Светослав Христов Малинов Временен парламентарен секретар 11 юли 2005 – 8 март 2006
Светослав Христов Малинов парламентарен секретар 8 март 2006 – 25 юни 2009
Сергей Дмитриевич Станишев член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Силвия Николаева Алексиева член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Силвия Тодорова Стойчева член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Силвия Тодорова Стойчева Временен парламентарен секретар 11 юли 2005 – 8 март 2006
Силвия Тодорова Стойчева парламентарен секретар 8 март 2006 – 25 юни 2009
Симеон Василев Симеонов член 20 ноември 2007 – 25 юни 2009
Сияна Атанасова Фудулова член 18 април 2007 – 25 юни 2009
Снежана Великова Гроздилова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Соломон Исак Паси член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Станимир Янков Илчев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Станислав Тодоров Станилов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Станка Панайотова Маринчева член 24 юли 2007 – 25 юни 2009
Станчо Николов Тодоров член 11 юли 2005 – 8 март 2006
Станчо Николов Тодоров парламентарен секретар 8 март 2006 – 25 юни 2009
Стела Димитрова Ангелова-Банкова член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Стефан Антонов Софиянски член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Стефан Ламбов Данаилов член 11 юли 2005 – 16 август 2005
Стойко Илиев Танков член 9 септември 2005 – 25 юни 2009
Стоян Витанов Витанов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Стоян Проданов Иванов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Съби Давидов Събев член 20 ноември 2007 – 25 юни 2009
Татяна Дончева Тотева член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Татяна Стоянова Калканова член 11 юли 2005 – 19 септември 2007
Татяна Стоянова Калканова парламентарен секретар 19 септември 2007 – 25 юни 2009
Теодора Георгиева Якимова-Дренска член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Тодор Михайлов Кумчев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Тодор Найденов Костурски член 11 юли 2005 – 14 ноември 2007
Тодор Николов Батилов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Тома Янков Томов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Трифон Димитров Митев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Фатме Муса Илияз член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Фидел Димитров Беев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Фикрет Хюдаетов Шабанов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Филиз Хакъева Хюсменова член 11 юли 2005 – 20 май 2007
Филип Димитров Димитров член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Хасан Ахмед Адемов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Христина Христова Велчева член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Христо Боянов Величков член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Христо Дамянов Бисеров член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Христо Йорданов Кирчев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Христо Кирилов Попов член 30 май 2007 – 25 юни 2009
Христо Любенов Георгиев член 27 май 2009 – 25 юни 2009
Хюсеин Муталиб Хамди член 30 май 2007 – 25 юни 2009
Четин Хюсеин Казак член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Юксел Али Хатиб член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Юнал Саид Лютфи член 11 юли 2005 – 11 юли 2005
Юнал Тасим Тасим член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Юсеин Аптула Джемил член 18 август 2005 – 25 юни 2009
Янаки Боянов Стоилов член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Яне Георгиев Янев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Яни Димитров Янев член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Янко Александров Янков член 11 юли 2005 – 25 юни 2009
Ясен Георгиев Янев член 18 август 2005 – 24 април 2008
Ясен Димитров Попвасилев член 11 юли 2005 – 8 март 2006
Ясен Димитров Попвасилев парламентарен секретар 8 март 2006 – 25 юни 2009
Ясен Стоянов Пенчев член 11 юли 2005 – 11 декември 2007

Източници редактиране