Списък на обекти с човешки произход на Венера

Уикимедия списък

Списък на обекти с човешки произход на Венера.

Следният списък е частичен списък на изкуствени обекти на повърхността на Венера. Те са изоставени след като са завършили целите, за които са създадени. Списъкът не включва малки обекти, като парашути и топлинни щитове.

Снимка на повърхността на Венера
Обект Националност Приземяване Маса (kg) Местонахождение
Венера 3 СССР 1966 958 ?
Венера 4 (капсула) СССР 1967 1104 19° N, 38° E
Венера 5 (капсула) СССР 1969 1128 3° S, 18° E
Венера 6 (капсула) СССР 1969 1128 5° S, 23° E
Венера 7 (капсула) СССР 1970 1180 5° S, 351° E
Венера 8 (капсула) СССР 1972 1180 10° S, 335° E
Венера 9 приземяем апарат СССР 1975 2015 32° N, 291° E
Венера 10 приземяем апарат СССР 1975 2015 16° N, 291° E
Пионер-Венера
Pioneer Venus Multiprobe spacecraft.jpg
САЩ 1978 290 37.9° S, 290.9° E
Пионер-Венера (голяма сонда) САЩ 1978 300 4.4° N, 304.0° E
Пионер-Венера (малка сонда) – Север САЩ 1978 90 59.3° N, 4.8° E
Пионер-Венера (малка сонда) – Ден САЩ 1978 90 31.3° S, 317.0° E
Пионер-Венера (малка сонда) – Нощ САЩ 1978 90 28.7° S, 56.7° E
Венера 11 приземяем апарат СССР 1978 2015 14° S, 299° E
Венера 12 приземяем апарат СССР 1978 2015 7° S, 294° E
Венера 13 приземяем апарат СССР 1982 2015 7.5° S, 303° E
Венера 14 приземяем апарат СССР 1982 2015 13.25° S, 310° E
Вега 1 спускаема капсула СССР 1985 1500 7.5° N, 177.7° E
Вега 1 балон-гондола СССР 1985 6,9 ?
Вега 2 спускаема капсула СССР 1985 1500 8.5° S, 164.5° E
Вега 2 балон-гондола СССР 1985 6,9 ?
Общо сухо тегло (kg) 22 642

Вижте същоРедактиране