Списък на реките в Португалия

Уикимедия списък

Списъкът на реките в Португалия е подреден по азбучен ред и съдържа информация за 29 реки с дължина над 50 km.[1] За всяка река са показани нейната дължина (в km), площта на водосборния ѝ басейн (в km²), къде се влива. За реките от 3-ти или 4-ти порядък е показан към кой водосборен басейн се отнасят. Тези реки, на които част от течението или части от водосборния им басейн е извън територията на Португалия, са показани със звездичка (*) и са посочени в скоби килиметрите на територията на Португалия.


АБВГД – ЕЖЗИЙ – КЛМНО – ПРСТУ – ФХЦЧШ – ЩЮЯ


А редактиране

 • Ави – 98 / 1388, Атлантически океан
 • Агеда – 133* / 2426*, ляв приток на Дору
 • Аради – 75 / ?, Атлантически океат
 • Ардила – 166* / 1822* (1043), ляв приток на Гуадиана

В редактиране

 • Вашкан – 69 / 443, десен приток на Гуадиана
 • Вога – 148 / 3635, Атлантически океан

Г редактиране

 • Гуадиана – 865* (260) / 67 733* (12 220), Атлантически океан

Д редактиране

 • Дан – 92 / 1377, десен приток на Мондегу
 • Дору (Дуеро) – 897* (322) / 97 299* (18 347), Атлантически океан

З редактиране

 • Зезери – 242 / 5043, десен приток на Тежу

К редактиране

 • Кавадо – 135 / 1589, Атлантически океан
 • Коа – 140 / 2521, ляв приток на Дору
 • Кора – 50 / 265, десен приток на Гуадиана

Л редактиране

 • Лима – 108* / 370*, Атлантически океан

М редактиране

 • Миньо – 315* / 16 275*, Атлантически океан
 • Мира – 145 / 1600, Атлантически океан
 • Мондегу – 220 / 6770, Атлантически океан

О редактиране

 • Обелока – 84 / ?, десен приток на Аради
 • Оделейти – ? / ?, десен приток на Гуадиана

Р редактиране

 • Рабасал – ?* / ?*, ляв приток на Туа (десен приток на Дору)
 • Рая – 95 / ?, ляв приток на Сорая (ляв приток на Тежу)

С редактиране

 • Сабор – 116* / ?*, десен приток на Дору
 • Саду – 180 / 7640, Атлантически океан
 • Сор – 87 / ?, десен приток на Сорая (ляв приток на Тежу)
 • Сорая – 60 / 7730, ляв приток на Тежу

Т редактиране

 • Тамига – 145* / 3200*, десен приток на Дору
 • Тежу (Тахо) – 1007* (277) / 80 600 (24 900), Атлантически океан
 • Туела – 120* / ?*, десен приток на Туа (десен приток на Дору)

Ш редактиране

 • Шанса (Чанса) – 117* (36) / 536*, ляв приток на Гуадиана

Източници редактиране