Списък на царете на Аксум

Уикимедия списък

Списък на царете на Аксум. Царство Аксум е голямо царство в Североизточна Африка, съществувало от 1 век пр.н.е. до около 10 век със столица Аксум.

Цар Управление Коментар
Зоскалес ок. 50 назван в Перипъл на Еритрейското море
Гадарат ок. 200 води война в Южна Арабия
Азаба или Адхебах ок. 230 баща на Гирма
Семброутес ок. 250 първият владетел с титлата Цар на Царете
Датавна ок. 260 баща на Заярнас

Следващите владетели са познати най-вече от техните монети.

Цар Управление Коментар Монета
Ендубис ок. 270–300 с гръцки надпис Endubis1.jpg
Афилас ок. 310 Aphilas.jpg
Вазеба ок. 320 първите монети с надпис на Геез Wazeba.jpg
Оусанас ок. 325 Ousanas.jpg
Езана ок. 350 първият христлиянски цар, води множество походи Ezana.jpg
Мехадейс ок. 360 Mhdys.jpg
Оуазебас ок. 390 Ouazebas.jpg
Еон ca. 400 Eon.jpg
Ебана ок. 450 Endubis.jpg
Незоол ок. 450 Nezool.jpg
Оусас ок. 500 Ousas.jpg
Ела Асбеха (Калеб) ок. 520 завоюва части от Южна Арабия Kaleb.jpg
Ала Амидас ок. 550
Вазена ок. 550 Wazena.jpg
Вазеб ок. 550 Wazeb.jpg
Иоел ок. 550 Ioel.jpg
Хатаз ок. 575 Hataz.jpg
Саифу ок. 577
Израел ок. 590 Israel.jpg
Герсем ок. 600 Gersem.jpg
Армах ок. 614 Armah.jpg
Ашама ибн Абяр умира ок. 630

Следващи цареРедактиране

Период и ред са несигурни; нямат повече монети.

Цар Коментар
Квастантинос или Константинус
Вазан Загад Базагар?
Фере Шанай или Фере Шернай
Адре'аз или 'Адре'азар
Акла Ведем
Герма Сафар
Зергаз или Гергаз
Дегна Микаел
Бахр Икела
Гум
Асгвомгум
Летем
Талатем
Ода Гош или 'Ода Саса
Айзур управлява само един половин ден
Дедем
Ведедем
Ведем Асфаре управлявал 150 години
Армах
Дегна Дяан или Ged'a Djan
Анбаза Ведем син на Degna Djan
Дил Наод син на Degna Djan

ЛитератураРедактиране

  • S. C. Munro-Hay, Aksum: An African Civilization of Late Antiquity. University Press, Edinburgh 1991